Kişisel( !B: değil B )

( Ne "olduklarım" üzerinden DEĞİL!/YERİNE, ne olmadıklarım üzerinden!!! )
 


OLMADIKLARI(M)! /

OLDURTMADIKLARI(M)!


- Olmama.
- BU/ŞU/O AN dışındaki.
- B dışında başka bir ad. (ya da herhangi bir tanım/sıfat)
- Düşünmeyen.
- Okumayan.
- Beklentide olan.
- Çalışmayan, işlemeyen, dönüştürmeyen.
- Olumsuz/yetersiz/düşük düzenin parçası olan.
- Âdil olmayan.
- Güvenilir olmamak.
- İlkesiz/lik.
- Tutarsızlık, takipsizlik, bütünlüksüzlük.
- Haset, düşmanlık yapmak, art niyet aramak.
- Koşulların yetersizliğine kapılmak/üzülmek.
- Ömür boyu tek eşli olmak. (ilişki süresince ise her zaman, mutlaka!)
- Sınırlarını zorlamayan.
- Araştırmayan, gözlemlemeyen.
- Karşılaştırmayan.
- Yaratıcı olmayan.
- Kişileri zorlamak.
- Israr etmek, ısrarcı davranmak.
- Sabırsız/lık.
- Yalnız kalamayan/yaşayamayan.
- Fırsat yaratmayan.
- Öncelik tanımayan.
- Saygısızlık yapan.
- Haddini bilmeyen.
- Sözünün ardında durmayan.
- Zamanlamayı takip edemeyen.
- Ciddiyetsiz/lik.
- Samimiyetsiz/lik.
- Sonuç ya da süreç merkezlilik.
- Dengesiz/lik.
- Atâlet.
- Onursuz/luk.
- Düzenbaz/lık.
- Çıkarcılık, hesap-kitap peşinde/lik.
- Kasıtlı engel yaratmak.
- Yüzeysel/lik.
- Boşvermek.
- "Donuk/luk".
- "Soğuk/luk".
- Densiz/lik.
- Ahlâksız/lık.
- Âdâbsız/lık.
- Yıkıcı/lık.
- Küstah/lık.
- Ukalâ/lık.
- Ayrımcı/lık.
- İkiyüzlü/lük.
- Ben merkezli/lik, bencillik, egoist/lik.
- Kendini beğenmiş/lik.
- Sabit fikirli/lik.
- Gizemli/lik. (ne de çabası!)YAPMADIKLARI(M)! /
YAPTIRTMADIKLARI(M)!


- "Yapılmasa da olur!" olanlar.
- "Yenilmese/içilmese de olur!" olanlar.
- Karıştırmak.
- Genel ile Özel'i ve aralarındaki ilişkiyi/bağlantıları/geçişleri karıştırmak.
- Önceliklerini takip etmemek.
- Uclarda düşünmek ve davranmak.
- "Sıçramak"/"uçmak".
- Kaygılanmak.
- Saplantı, takıntı.
- Kaptırmak.
- Şaka.
- Mantıksızlık.
- Kıyaslamak.
- İndirgemek.
- Niyet okumak.
- Hız.
- Acele etmek.
- Ertelemek.
- Üşenmek.
- Vazgeçmek.
- Vazgeçmemek.
- Bezginlik.
- Çaresiz/lik.
- Paniklemek.
- Bilgisizlik. (elden geldiğince!)
- Tarihsizlik.
- Bile bile, göz göre göre yapılan/yapılacak hatalar.
- Gereğinin fazlası. (herşeyde!)
- Gereğinden fazla uyumak/yemek-içmek/hareket(spor/dans/eşeysellik).
- Eline, diline, beline sahip olmamak.
- Hızlı yemek, az çiğnemek.
- Üç beyaz'ı kullanmak. (şeker, tuz, un)
- Sigara (ve tüm tütün ürünleri) ve bağımlılık yapıcıları kullanmak.
- Gövde ve zihin sağlığıma zararlı olanlar/olabilecekler.
- Boş boş oturmak. (hiçbir şey yapmasam da düşünerek ya da zihni dinlendirerek!)
- Kumar, bahis, iddia.
- Fotoğraf çektirmek ve çekmek. (kamera karşısına çıkmak)
- Gömülmek. (yerine kadavra olarak ilime ve insanlığa bağış! [vasiyetlerimdendir! takip edile!])
- Saygısızlık.
- Selâmsızlık.
- Güleryüzlü olmamak.
- Kişilerle birlikteyken gazete/kitap okumak, başka şeylerle uğraşmak.
- Üç kişi olarak bir yerlere gitmek.
- Sözünün ardında durmamak.
- Zamanlamayı takip etmemek, gecikmek.
- Ciddiyetsizlik.
- Eylemsizlik/hareketsizlik.
- Hazırlıksızlık.
- Bakımsızlık.
- Takipsizlik.
- Dikkatsizlik, özensizlik.
- "Ayak sürümek".
- Beline yüklenerek eğilmek.
- Kötüye kullanmak, suistimal, istismar.
- Yolsuzluk, üçkâğıtçılık, dolandırıcılık, hilekârlık, sahtecilik, kandırmak.
- "Kadercilik".
- "Sefillik".
- "Rezillik".
- Engel yaratmak.
- Boş konuşmak.
- Uzun konuşmak.
- Cep telefonunda uzun konuşmak.
- Sürekli/ağırlıklı olarak yere/havaya bakmak.
- Gürültü/uğultu yapmak/yaratmak.
- Korna çalmak.
- Küçük düşürmek.
- Birilerinin kuyusunu kazmak.
- Kişilere inanmamak ve güvenmemek.
- Ayrımcı/lık.
- İmâ, kinâye.
- İftira.
- İsraf.
- Dayatma, zorlama.
- Dayanmak.
- Dayamak.
- İşkence.
- Kıskançlık, çekememezlik.
- Ukalâlık.
- Küstahlık.
- Öfke.
- Nefret.
- Kin.
- Övünme.
- Pişmanlık.
- Savaş.
- İtham.
- Tüm -cı/-ci/-ist'çilikler.
- Yapmacıklık.
- Vefâsızlık.
- Burnunu sokmak.
- Kandırmak.
- Terslemek.
- Etiketlemek.
- Önyargı.
- Yıkıcılık.
- Yozlaştırmak.
- Tapmak.
- Adanmak.
- Abartmak.
- Abanmak.
- Kurallara uymadan arka yollar aramak/uygulamak.
- Kuraldan çok kuralcılık ve kraldan çok kralcılık.
- İlkesizlik. (fakat "Bazen bir ilke için insanlıktan/herkesten vazgeçebilmek, bazen de bir insan için tüm ilkelerden vazgeçebilmek!" gerekliliğini görememe ve uygulayamama durumuna düşmeden!)
- Düşünceyi/sözü/yazıyı, başka ya da olumsuz anlam/durumlara götürecek çarpıtma, "yamultma", "çekme".
- Açıkça belirtilmişlerin/yazılmışların dışında anlam/bağlam çıkarmak. (ve özellikle buradakilerin!)

DÜŞÜNMEDİKLERİ(M)! /

DÜŞÜNDÜRTMEDİKLERİ(M)!
- Düşünmemek.
- Sınırlar(ım)ın ötesi.
- Sınırsızlık, sonsuzluk.
- Etki alanımı(zı)n dışı.
- Alt ve üst eşiklerin üstü ve altı.
- Bilinemeyecekler ve bilinemeyecek yön/yanlar.
- Uclar.
- "Ya ... / ya da ...". (bilim dışında!)
- "Elinde olmadan" yaşanılanlar/yapılanlar.
- Kimseye ya da hiçbir şeye yaramayanlar/yaramayacaklar.
- Olumsuzluklar ve olumsuz yan/yön/açılar.
- Geçmişteki ve "gelecekteki", "olası" olumsuzluklar.
- Değiştirilemeyecekler.
- "Şanssızlık"/lar.
- Belirsizlik/ler.
- Ölüm sonrası.
- Tabu.
- Hurâfe.
- Haz.
- Keyif.
SÖYLEMEDİKLERİ(M) /
KONUŞMADIKLARI(M)! /
SÖYLETTİRMEDİKLERİ(M) /
KONUŞTURTMADIKLARI(M)!


- "Söylenilmese de olur!" olanlar.
- Din, Metafizik, Siyaset, Askeriye, Futbol, Özel Yaşam.
- "Sen-Ben" ya da "Ben-Sen" tartışmaları.
- Niteliksizler, gereksizler, anlamsızlar, içi boşlar.
- Anlamsız ve niteliksiz sorular.
- "Kadınlar ..." / "Erkekler ..."
- Az kullanılması ya da kullanırken çok dikkat edilmesi gereken sözcükler/"kalıplar"/deyimler. [bkz. FaRkLaR Kılavuzu - Dil'de bölümü]
- Kişilerin olumsuz yanları ya da durumları.
- Kötü örnek olan kişilerin adları.
- Yalan. (olabildiğince/elden geldiğince!)
- Kötü/yetersiz/ilgisiz örnek vermek.
- Savunucu iletişim.
- Arkasından konuşmak.
- Fısıldayarak konuşmak.
- Belirsizlik.
- Lâf, küfür, herze.
- Hakaret.
- Safsata, zırva.
- Dedikodu.
- Geyik, goy-goy.
- Patavatsızlık.
- Mâlâyânî.
- Reklâm.
- Klişe.
- Kalıp.
( Yakınımda/çevremde olanların/olacakların,
yakınımda olmak istediklerindeki gereklerin/koşulların
bildirimi, karşılıklı taahhüdü ve kabulü olmak üzere!!! )

( Sadece bazı kişilere [sana!] özeldir!!! )


www.KendiniTANI.com/B


-----------------------------------------------------------------------------

HAYIR!
-----------------------------------------------------------------------------

EVET!

-----------------------------------------------------------------------------

Söyleşi...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder