Kişisel( !B: değil B )

( Ne "olduklarım" üzerinden
DEĞİL!/YERİNE
ne olmadıklarım üzerinden!!! )
 


OLMADIKLARI(M)! /

OLDURTMADIKLARI(M)!


- Olmama.
- BU/ŞU/O AN dışındaki.
- B dışında başka bir ad. (ya da herhangi bir tanım/sıfat)
- Düşünmeyen.
- Okumayan.
- Beklentide olan.
- Çalışmayan, işlemeyen, dönüştürmeyen.
- Olumsuz/yetersiz/düşük düzenin parçası olan.
- Âdil olmayan.
- Güvenilir olmamak.
- İlkesiz/lik.
- Tutarsızlık, takipsizlik, bütünlüksüzlük.
- Haset, düşmanlık yapmak, art niyet aramak.
- Koşulların yetersizliğine kapılmak/üzülmek.
- Ömür boyu tek eşli olmak. (ilişki süresince ise her zaman, mutlaka!)
- Sınırlarını zorlamayan.
- Araştırmayan, gözlemlemeyen.
- Karşılaştırmayan.
- Yaratıcı olmayan.
- Kişileri zorlamak.
- Israr etmek, ısrarcı davranmak.
- Sabırsız/lık.
- Yalnız kalamayan/yaşayamayan.
- Fırsat yaratmayan.
- Öncelik tanımayan.
- Saygısızlık yapan.
- Haddini bilmeyen.
- Sözünün ardında durmayan.
- Zamanlamayı takip edemeyen.
- Ciddiyetsiz/lik.
- Samimiyetsiz/lik.
- Sonuç ya da süreç merkezlilik.
- Dengesiz/lik.
- Atâlet.
- Onursuz/luk.
- Düzenbaz/lık.
- Çıkarcılık, hesap-kitap peşinde/lik.
- Kasıtlı engel yaratmak.
- Yüzeysel/lik.
- Boşvermek.
- "Donuk/luk".
- "Soğuk/luk".
- Densiz/lik.
- Ahlâksız/lık.
- Âdâbsız/lık.
- Yıkıcı/lık.
- Küstah/lık.
- Ukalâ/lık.
- Ayrımcı/lık.
- İkiyüzlü/lük.
- Ben merkezli/lik, bencillik, egoist/lik.
- Kendini beğenmiş/lik.
- Sabit fikirli/lik.
- Gizemli/lik. (ne de çabası!)YAPMADIKLARI(M)! /
YAPTIRTMADIKLARI(M)!


- "Yapılmasa da olur!" olanlar.
- "Yenilmese/içilmese de olur!" olanlar.
- Karıştırmak.
- Genel ile Özel'i ve aralarındaki ilişkiyi/bağlantıları/geçişleri karıştırmak.
- Önceliklerini takip etmemek.
- Uclarda düşünmek ve davranmak.
- "Sıçramak"/"uçmak".
- Kaygılanmak.
- Saplantı, takıntı.
- Kaptırmak.
- Şaka.
- Mantıksızlık.
- Kıyaslamak.
- İndirgemek.
- Niyet okumak.
- Hız.
- Acele etmek.
- Ertelemek.
- Üşenmek.
- Vazgeçmek.
- Vazgeçmemek.
- Bezginlik.
- Çaresiz/lik.
- Paniklemek.
- Bilgisizlik. (elden geldiğince!)
- Tarihsizlik.
- Bile bile, göz göre göre yapılan/yapılacak hatalar.
- Gereğinin fazlası. (herşeyde!)
- Gereğinden fazla uyumak/yemek-içmek/hareket(spor/dans/eşeysellik).
- Eline, diline, beline sahip olmamak.
- Hızlı yemek, az çiğnemek.
- Üç beyaz'ı kullanmak. (şeker, tuz, un)
- Sigara (ve tüm tütün ürünleri) ve bağımlılık yapıcıları kullanmak.
- Gövde ve zihin sağlığıma zararlı olanlar/olabilecekler.
- Boş boş oturmak. (hiçbir şey yapmasam da düşünerek ya da zihni dinlendirerek!)
- Kumar, bahis, iddia.
- Fotoğraf çektirmek ve çekmek. (kamera karşısına çıkmak)
- Gömülmek. (yerine kadavra olarak ilime ve insanlığa bağış! [vasiyetlerimdendir! takip edile!])
- Saygısızlık.
- Selâmsızlık.
- Güleryüzlü olmamak.
- Kişilerle birlikteyken gazete/kitap okumak, başka şeylerle uğraşmak.
- Üç kişi olarak bir yerlere gitmek.
- Sözünün ardında durmamak.
- Zamanlamayı takip etmemek, gecikmek.
- Ciddiyetsizlik.
- Eylemsizlik/hareketsizlik.
- Hazırlıksızlık.
- Bakımsızlık.
- Takipsizlik.
- Dikkatsizlik, özensizlik.
- "Ayak sürümek".
- Beline yüklenerek eğilmek.
- Kötüye kullanmak, suistimal, istismar.
- Yolsuzluk, üçkâğıtçılık, dolandırıcılık, hilekârlık, sahtecilik, kandırmak.
- "Kadercilik".
- "Sefillik".
- "Rezillik".
- Engel yaratmak.
- Boş konuşmak.
- Uzun konuşmak.
- Cep telefonunda uzun konuşmak.
- Sürekli/ağırlıklı olarak yere/havaya bakmak.
- Gürültü/uğultu yapmak/yaratmak.
- Korna çalmak.
- Küçük düşürmek.
- Birilerinin kuyusunu kazmak.
- Kişilere inanmamak ve güvenmemek.
- Ayrımcı/lık.
- İmâ, kinâye.
- İftira.
- İsraf.
- Dayatma, zorlama.
- Dayanmak.
- Dayamak.
- İşkence.
- Kıskançlık, çekememezlik.
- Ukalâlık.
- Küstahlık.
- Öfke.
- Nefret.
- Kin.
- Övünme.
- Pişmanlık.
- Savaş.
- İtham.
- Tüm -cı/-ci/-ist'çilikler.
- Yapmacıklık.
- Vefâsızlık.
- Burnunu sokmak.
- Kandırmak.
- Terslemek.
- Etiketlemek.
- Önyargı.
- Yıkıcılık.
- Yozlaştırmak.
- Tapmak.
- Adanmak.
- Abartmak.
- Abanmak.
- Kurallara uymadan arka yollar aramak/uygulamak.
- Kuraldan çok kuralcılık ve kraldan çok kralcılık.
- İlkesizlik. (fakat "Bazen bir ilke için insanlıktan/herkesten vazgeçebilmek, bazen de bir insan için tüm ilkelerden vazgeçebilmek!" gerekliliğini görememe ve uygulayamama durumuna düşmeden!)
- Düşünceyi/sözü/yazıyı, başka ya da olumsuz anlam/durumlara götürecek çarpıtma, "yamultma", "çekme".
- Açıkça belirtilmişlerin/yazılmışların dışında anlam/bağlam çıkarmak. (ve özellikle buradakilerin!)

DÜŞÜNMEDİKLERİ(M)! /

DÜŞÜNDÜRTMEDİKLERİ(M)!
- Düşünmemek.
- Sınırlar(ım)ın ötesi.
- Sınırsızlık, sonsuzluk.
- Etki alanımı(zı)n dışı.
- Alt ve üst eşiklerin üstü ve altı.
- Bilinemeyecekler ve bilinemeyecek yön/yanlar.
- Uclar.
- "Ya ... / ya da ...". (bilim dışında!)
- "Elinde olmadan" yaşanılanlar/yapılanlar.
- Kimseye ya da hiçbir şeye yaramayanlar/yaramayacaklar.
- Olumsuzluklar ve olumsuz yan/yön/açılar.
- Geçmişteki ve "gelecekteki", "olası" olumsuzluklar.
- Değiştirilemeyecekler.
- "Şanssızlık"/lar.
- Belirsizlik/ler.
- Ölüm sonrası.
- Tabu.
- Hurâfe.
- Haz.
- Keyif.
SÖYLEMEDİKLERİ(M) /
KONUŞMADIKLARI(M)! /
SÖYLETTİRMEDİKLERİ(M) /
KONUŞTURTMADIKLARI(M)!


- "Söylenilmese de olur!" olanlar.
- Din, Metafizik, Siyaset, Askeriye, Futbol, Özel Yaşam.
- "Sen-Ben" ya da "Ben-Sen" tartışmaları.
- Niteliksizler, gereksizler, anlamsızlar, içi boşlar.
- Anlamsız ve niteliksiz sorular.
- "Kadınlar ..." / "Erkekler ..."
- Az kullanılması ya da kullanırken çok dikkat edilmesi gereken sözcükler/"kalıplar"/deyimler. [bkz. FaRkLaR Kılavuzu - Dil'de bölümü]
- Kişilerin olumsuz yanları ya da durumları.
- Kötü örnek olan kişilerin adları.
- Yalan. (olabildiğince/elden geldiğince!)
- Kötü/yetersiz/ilgisiz örnek vermek.
- Savunucu iletişim.
- Arkasından konuşmak.
- Fısıldayarak konuşmak.
- Belirsizlik.
- Lâf, küfür, herze.
- Hakaret.
- Safsata, zırva.
- Dedikodu.
- Geyik, goy-goy.
- Patavatsızlık.
- Mâlâyânî.
- Reklâm.
- Klişe.
- Kalıp.
( Yakınımda/çevremde olanların/olacakların,
yakınımda olmak istediklerindeki gereklerin/koşulların
bildirimi, karşılıklı taahhüdü ve kabulü olmak üzere!!! )

( Sadece bazı kişilere [sana!] özeldir!!! )


www.KendiniTANI.com/B


-----------------------------------------------------------------------------

HAYIR!

HAYIR!'DA HAYIR VARDIR!
( Siz de hemen şimdi (ya da en kısa sürede) kendi HAYIR!'larınızı belirleyiniz! )

“ 25. KARE”YE HAYIR!!!
AD SINIRLAMASI”NA HAYIR!!!
AĞAÇLARIN/BİTKİLERİN DİPLERİNE ÇÖP ATMAK”A HAYIR!!!
ALKOL”E HAYIR!!!
“ANAL”A HAYIR!!!
“ANLAMSIZ/DAYANAKSIZ TÖRELER”E HAYIR!!!
“ANLAMSIZLIK”A HAYIR!!!
“AŞIRILIK”A HAYIR!!!
“AYIRIMCILIKLAR”A HAYIR!!!
“BAĞIMLILIK”A HAYIR!!!
BAL”A HAYIR!!!
“BAHİS”E HAYIR!!!
“BASKI”YA HAYIR!!!
“BEKLENTİ”YE HAYIR!!!
BEN ANLAYIŞI”NA HAYIR!!!
BEYAZ ŞEKER”E HAYIR!!!
BEYAZ TUZ”A HAYIR!!!
BEYAZ UN”A HAYIR!!!
“BEZGİNLİK”E HAYIR!!!
BİLGİSİZLİK”E HAYIR!!!
“BOĞA GÜREŞİ”NE HAYIR!!!
“BOĞA GÜREŞİ İZLEME”YE HAYIR!!!
“BOŞVERMEK”E HAYIR!!!
CAHİLLİK”E HAYIR!!!
..... TROPHY”E HAYIR!!!
CEP TELEFONLARI”NA HAYIR!!!
CHAT BAĞIMLILIĞI”NA HAYIR!!!
“CİNAYET”E HAYIR!!!
“ÇARESİZLİK”E HAYIR!!!
“ÇOK EŞLİLİK”E HAYIR!!!
“DİKKATSİZLİK”E HAYIR!!!
DOĞAYA ZARARLI OLAN”A HAYIR!!!
“DÜŞÜNCESİZLİK”E HAYIR!!!
DÜŞÜNMEMEK”E HAYIR!!!
“EKSİK OLAN”A HAYIR!!!
“EMBESİLLİK”E HAYIR!!!
“ENFLASYON”A HAYIR!!!
“ENSEST”E HAYIR!!!
“ERKEK EGEMENLİĞİ”NE HAYIR!!!
(KADIN EGEMENLİĞİ”NE DE !!!)
“EŞEYSEL AYIRIM”A HAYIR!!!
ET YEMEK”E HAYIR!!!
“ETİKETLEMEK”E HAYIR!!!
“FANATİZM”E HAYIR!!!
FAST FOOD”A HAYIR!!!
“FAZLA OLAN”A HAYIR!!!
“FELAKET”E HAYIR!!!
“FISILDAMA”YA HAYIR!!!
“FREKANS YOĞUNLUĞU YÜKSEK OLAN ELEKTRONİK ALETLER”E HAYIR!!!
GDO”YA(GDO: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) HAYIR!!!
“GEREKSİZLER”E HAYIR!!!
“GÖKKAFES”E(Ritz Carlton Hotel/Süzer Holding) HAYIR!!!
GÜRÜLTÜ”YE HAYIR!!!
GURUR”A HAYIR!!!
HAKARET”E HAYIR!!!
“HAKSIZLIK”A HAYIR!!!
HAREKETSİZLİK”E HAYIR!!!
HAVA KİRLİLİĞİ”NE HAYIR!!!
“HAYVANLARIN GÜREŞTİRİLMESİ”NE HAYIR!!!
HAYVANSAL BESLENME”YE HAYIR!!!
HIRS”A HAYIR!!!
“HIZ”A HAYIR!!!
“HIZMA”YA HAYIR!!!
“HİLE”YE HAYIR!!!
“HORMON”A HAYIR!!!
“IZGARA”YA HAYIR!!!
“İDDİA”YA HAYIR!!!
“İDDAA OYUNU”NA HAYIR!!!
“İFTİRA”YA HAYIR!!!
“İKİYÜZLÜLÜK”E HAYIR!!!
İMA”YA HAYIR!!!
İNSANA VE İNSANLIĞA ZARARLI OLAN HERŞEY”E HAYIR!!!
“İSRAF”A HAYIR!!!
“İSTİSMAR”A HAYIR!!!
İŞKENCE”YE HAYIR!!!
“KABALIK”A HAYIR!!!
“KALIPLANMIŞLIK”A HAYIR!!!
KARAMSARLIK”A HAYIR!!!
KAYGI”YA HAYIR!!!
KISKANÇLIK”A HAYIR!!!
“KIŞKIRTMA”YA HAYIR!!!
KLAKSON”A HAYIR!!!
KORKU”YA HAYIR!!!
“KOMPLEKS”E HAYIR!!!
“KORSAN”A HAYIR!!!
KÖLELİK”E HAYIR!!!
“KUMAR”A HAYIR!!!
“KÜSTAHLIK”A HAYIR!!!
“MAÇOLUK”A HAYIR!!!
“MANGAL”A HAYIR!!!
MANYETİK ALAN KİRLİLİĞİ”NE HAYIR!!!
“MARGARİN”E HAYIR!!!
“MAYIN”A HAYIR!!!
“NAFTALİN”E HAYIR!!!
NAYLON VE TÜREVLERİNİN TÜKETİMİ”NE HAYIR!!!
NEFRET”E HAYIR!!!
“NEGATİF”E HAYIR!!!
NEGATİF GELECEK”E HAYIR!!!
NEGATİF GEÇMİŞ”E HAYIR!!!
NEGATİF DÜŞÜNCE”YE HAYIR!!!
NÜKLEER”E HAYIR!!!
OBURLUK”A HAYIR!!!
ÖFKE”YE HAYIR!!!
ÖVÜNMEK”E HAYIR!!!
PANİK”E HAYIR!!!
“SAYGISIZLIK”A HAYIR!!!
STRES”E HAYIR!!!
“PARASIZLIK”A HAYIR!!!
“PARMAK/BOYUN VE ÖBÜR EKLEMLERİ ÇITLATMA”YA HAYIR!!!
“PİŞMANLIK”A HAYIR!!!
“PKK”YA HAYIR!!!
“PLÂNSIZLIK”A HAYIR!!!
POLEMİK”E HAYIR!!!
SAĞLIĞA ZARARLI OLAN”LARA HAYIR!!!
“SAHTE”YE HAYIR!!!
“SAHTEKÂRLIK”LARA HAYIR!!!
SAPLANTI”YA HAYIR!!!
“SAVAŞ”A HAYIR!!!
SAVUNUCU İLETİŞİM”E HAYIR!!!
“SEN ANLAYIŞI”NA HAYIR!!!
“SEVGİSİZLİK”E HAYIR!!!
SİGARA”YA HAYIR!!!
SİGARA PROMOSYONLARI”NA HAYIR!!!
SİGARA REKLÂMLARI”NA HAYIR!!!
“SINIRLAMAK”A HAYIR!!!
“SİLAH”A HAYIR!!!
STRES”E HAYIR!!!
SUBJEKTİF BAKIŞ”A HAYIR!!!
“SUÇ”A HAYIR!!!
“SUÇLAMAK(İTHAM)”A HAYIR!!!
“SUİSTİMAL”E HAYIR!!!
SÜNNET”E HAYIR!!!
“ŞEHVET”E HAYIR!!!
“ŞEREFSİZLİK”E HAYIR!!!
“TABANCA”YA HAYIR!!!
“TABANCALI HIZMA”YA HAYIR!!!
“TABULAR”A HAYIR!!!
“TAŞLANMIŞ KOT”A HAYIR!!!
“TEDBİRSİZLİK”E HAYIR!!!
TELEVİZYON KARŞISINDAKİ ZAMAN VE ENERJİ KAYBI”NA HAYIR!!!
“TEMBELLİK”E HAYIR!!!
TERÖR”E HAYIR!!!
TIRNAK YEMEK”E HAYIR!!!
“TUTARSIZLIK”A HAYIR!!!
TUTSAKLIK”A HAYIR!!!
“TÜM BAĞIMLILIK VE SAPLANTILAR”A HAYIR!!!
“TÜM İST, CI, Cİ”LERE HAYIR!!!
ÜÇ BEYAZ”A HAYIR!!!
“ÜÇKAĞIT”A HAYIR!!!
UYUŞTURUCU”YA HAYIR!!!
“YALAN”A HAYIR!!!
“YANGINLAR”A HAYIR!!!
“YAPMACIKLIK”A HAYIR!!!
“ZARARLI OLANLAR”A HAYIR!!!
“ZEHİR”E HAYIR!!!


Aşağıdaki ölçütleri içerenler bu sitede hiçbir şekilde yer alamazlar !!!
İnsan Bütünlüğü, Sağlığı ve Dengesine olumsuz etki eden/edebilecek her türlü bilgi içeren, çalışma yapan, destek verenler, aracı/neden/vesile olanlar...
Doğaya ve Sisteme sorun yaratabilecek tüm çalışmalar ve organizasyonlar...
Görüntü Kirliliği oluşturan tüm kurum ve kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi...
Reklâm Kirliliği oluşturan ve bilinçsizliğine neden olan tüm kurum ve kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi...
Gürültüye neden olan/olabilecek kişi ve kurumlar hakkında herhangi bir bilgi...
Sigara konusunda etkinlik gösteren, üretimini, satışını, aracılığını herhangi bir nedenle yapan ya da vesile olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi...
İş yerlerinde sigara hakkında hiçbir bilinçlilik göstermeyen tüm kuruluş ve yöneticileriyle ilgili herhangi bir bilgi...
(Haberdar olabildiğimiz/edildiğimiz kadarıyla)
Sigara firmalarının yasak olan promosyon ürünlerini kullanan, bu ürünleri bilinçli ve/veya bilinçsiz özellikle satın alan, bir şekilde bu firmaların tanıtımlarına vesile olan kişiler hakkında herhangi bir bilgi...
Alkol üretimi ve satışı yapan hiçbir firma, kurum, kuruluş, aracı vs. ile ilgili herhangi bir bilgi...
Spor ve Sanat alanlarında reklâm ve sponsorluklarını kötüye kullananlar ile ilgili herhangi bir bilgi...
Beslenme konusunda standartların altında ve pis üretim yapan; yanıltıcı tanıtım, reklâm ve sponsorluk yapan herhangi bir kuruluşla ilgili herhangi bir bilgi...
Çocuk ve gençlerimizin geleceğine ve sağlığına, fiziksel, psikolojik ve sosyal en ufak bir olumsuz etki eden tüm abur-cubur firmaları hakkında herhangi bir bilgi...
Çiçekçiler, Petrol Şirketleri ve Benzin İstasyonları


Bu sitede ne adı, ne internet adresi, ne de e-posta adresi gibi herhangi bir bilgileri yer alamayacak sektörler!

Tüm tütün üretici ve satıcı firmalar,
Fast foodlar,
Et ve et ürünleri üreten/satan tüm markalar,
Yerli-yabancı tüm içki markaları,
Cep telefonu firmaları,
At yarışları, bahis ve kumar firmaları,
Deri ürünleri üreten/satan tüm markalar,
İlgili reklâm yasaları gereği yasak olanlar (ilaç vs.)
Düşüncesiz, bilinçsiz ve sorumluluk taşımayan tüm reklâm ajansları,

Bu dizin, sizin de katkılarınızla genişletilecek ve uzatılacaktır!
(Bilinçliliğinizi ve duyarlılığınızı yansıtan tüm katkılarınızı bekliyoruz!)


-----------------------------------------------------------------------------

EVET!

AD SEÇİMİ VE KARARI”NA EVET!!!
ADÂLET”E EVET!!!
AĞAÇLAR”A EVET!!!
“AKLI KULLANMA”YA EVET!!!
“ANLAMA”YA EVET!!!
“ANLAMAK İSTEMEK”E EVET!!!
ANTROPOLOJݔYE EVET!!!
ARKADAŞLIK”A EVET!!!
AŞI”YA EVET!!!
AŞK”A EVET!!!
BAĞIMSIZLIK”A EVET!!!
BARIޔA EVET!!!
BİLGİ”YE EVET!!!
BİLGİ EKONOMİSİ”NE EVET!!!
BİLİM”E EVET!!!
BİLİNÇ”E EVET!!!
“BİOENERJİ”YE EVET!!!
“BİRLİKTE YAŞAMA”YA EVET!!!
BİTKİLER”E EVET!!!
BİTKİSEL BESLENME”YE EVET!!!
BİZ BİLİNCİ”NE EVET!!!
“BOWLING”E EVET!!!
BÜTÜNLÜK”E EVET!!!
“CEP TELEFONLARININ ÜZERİNE "SAĞLIĞA ZARARLIDIR"
İBARESİNİN YAZILMASI”NA EVET!!!
“CESARET”E EVET!!!
“ÇABA”YA EVET!!!
“ÇALIŞMA”YA EVET!!!
ÇEVRE BİLİNCİ”NE EVET!!!
“ÇİÇEK”LERE EVET!!!
“ÇILGIN OLMAK”A EVET!!!
ÇOCUK HAKLARI”NA EVET!!!
ÇOCUK OLMAK”A EVET!!!
DAKİKLİK”E EVET!!!
DEĞER BİLMEK”E EVET!!!
DEĞİŞİM”E EVET!!!
DENGE”YE EVET!!!
“DESTEK”E EVET!!!
“DETAYLAR”A EVET!!!
“DİNAMİZM”E EVET!!!
DİNLEMEYİ BİLMEK”E EVET!!!
DİŞ FIRÇALAMAK”A EVET!!!
DOĞAL YİYECEK VE İÇECEKLER”E EVET!!!
DOĞALLIK”A EVET!!!
DOĞRULUK”A EVET!!!
DOĞUM KONTROLÜ”NE EVET!!!
“DOKUNMAK”A EVET!!!
DOSTLUK”A EVET!!!
DÜRÜSTLÜK”E EVET!!!
DÜŞÜNMEK”E EVET!!!
“DÜZEN”E EVET!!!
DÜZENLİ VE DOĞRU BESLENMEK”E EVET!!!
EDEBİYAT”A EVET!!!
EGZERSİZ”E EVET!!!
EĞİTİM”E EVET!!!
EĞLENCE”YE EVET!!!
EKOLOJݔYE EVET!!!
EMPATݔYE EVET!!!
ENERJݔYE EVET!!!
EROTİZM”E EVET!!!
FARKINDA OLMAK”A EVET!!!
FORMULA 1”E EVET!!!
“GAYRET”E EVET!!!
GELİŞİM”E EVET!!!
GERÇEK DEĞERLER”E EVET!!!
“GERÇEKTEN İSTEMEK”E EVET!!!
GEZݔYE EVET!!!
“GÖZLEM”E EVET!!!
GÜLME”YE EVET!!!
GÜLÜMSEME”YE EVET!!!
GÜRÜLTÜYLE MÜCADELE”YE EVET!!!
GÜVEN”E EVET!!!
“HAKKANİYET”E EVET!!!
HASTALIKLARLA MÜCADELE”YE EVET!!!
“HAYAT”A EVET!!!
HAYVAN HAKLARI”NA EVET!!!
HAYVANLARI BESLEME”YE EVET!!!
“HEDİYELER”E EVET!!!
“HOBİLER”E EVET!!!
“HIZLI HAREKET ETMEK”E EVET!!!
HÜMANİZM”E EVET!!!
INTERNET”E EVET!!!
“İCATLAR”A EVET!!!
İLETİŞİM”E EVET!!!
“İLİK BAĞIŞI”NA EVET!!!
İNSAN HAKLARI”NA EVET!!!
İNSANI TANIMAK”A EVET!!!
“İSTEMEK”E EVET!!!
“KADAVRA BAĞIŞI”NA EVET!!!
KAN BAĞIŞI”NA EVET!!!
KAPSAMLI OLMAK”A EVET!!!
KARARLILIK”A EVET!!!
KARİKATÜR”E EVET!!!
KENDİ ADINI KENDİN SEÇMEYE VE KARAR VERMEK”E EVET!!!
KENDİNE DİKKAT ETMEK”E EVET!!!
KENDİNİ BİLMEK”E EVET!!!
KENDİNİ TANIMAK”A EVET!!!
KIŞ SPORLARI”NA EVET!!!
KOMEDݔYE EVET!!!
KONUŞMAK”A EVET!!!
KOŞULSUZ SEVGİ”YE EVET!!!
“MACERA”YA EVET!!!
MANTIK”A EVET!!!
“MASAJ”A EVET!!!
“MEDİTASYON”A EVET!!!
“MEYVELER”E EVET!!!
“MİSAFİRPERVERLİK”E EVET!!!
MİZAH”A EVET!!!
“MOTİVASYON (GÜDÜ)”A EVET!!!
“MUSLUK”A EVET!!!
MÜZİK”E EVET!!!
“NEŞE”YE EVET!!!
“NİTELİKLİ”YE EVET!!!
“NÖTR OLMAK”A EVET!!!
“OBJEKTİF BAKIŞ”A EVET!!!
ÖGRETMEK”E EVET!!!
OKUL”A EVET!!!
OKUMAK”A EVET!!!
OPERA”YA EVET!!!
“ORGAN BAĞIŞI”NA EVET!!!
“ÖPÜŞMEK”E EVET!!!
“ÖZGÜRLÜK”E EVET!!!
PAYLAŞIM”A EVET!!!
“POZİTİF”E EVET!!!
“POZİTİF DÜŞÜNCE”YE EVET!!!
POZİTİF GELECEK”E EVET!!!
“PROGRAM”A EVET!!!
“SAADET”E EVET!!!
“SABIR”A EVET!!!
“SADE”YE EVET!!!
“SADELİK”E EVET!!!
“SAF”A EVET!!!
SAĞLIK”A EVET!!!
“SAMİMİYET”E EVET!!!
SANAT”A EVET!!!
SARILMAK”A EVET!!!
SARIMSAK”A EVET!!!
SATORݔYE EVET!!!
SATRANǔA EVET!!!
SAYGI”YA EVET!!!
SEVGݔYE EVET!!!
SEVGİLİ”YE EVET!!!
SEKS”E EVET!!!
SEYAHAT”E EVET!!!
SICAK SU”YA EVET!!!
SİGARAYLA MÜCADELE”YE EVET!!!
SİNEMA”YA EVET!!!
SOLUK/NEFES EGZERSİZLERİ”NE EVET!!!
SORUMLULUK”A EVET!!!
“SÖRF”E EVET!!!
SPOR”LARA EVET!!!
SU”YA EVET!!!
SU SPORLARI”NA EVET!!!
ŞİİR”E EVET!!!
TAMAMLAYICI TIP”A EVET!!!
TEKNOLOJݔYE EVET!!!
“TEMİZLİK”E EVET!!!
TERCİH ETMEK”E EVET!!!
“TEŞVİK”E EVET!!!
“TİYATRO”LARA EVET!!!
TOPLU ULAŞIM”A EVET!!!
TOPRAKTAN GELEN”E EVET!!!
“TUTARLILIK”A EVET!!!
TÜM ZARARLILARLA MÜCADELE”YE EVET!!!
UÇMAK”A EVET!!!
“UYUM”A EVET!!!
“UZUN SAÇ”A EVET!!!
“ÜRETMEK”E EVET!!!
VEJETARYEN BESLENME”YE EVET!!!
“YAŞAMAK”A EVET!!!
“YAZMAK”A EVET!!!
YEŞİL”E EVET!!!
YOGA”YA EVET!!!
YÜRÜYÜŞ”E EVET!!!
YÜZMEK”E EVET!!!
“ZANAAT”A EVET!!!
“ZARAFET”E EVET!!!


-----------------------------------------------------------------------------

Söyleşi...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder