31 Aralık 2015 Perşembe

Yeni yılda...Sağlıklı, gülücüklü :) ve farkındalık dolu AN'larda, yeni yılda da basacağınız yaşam pedallarınızın daha bol olması dileğimle :)

14 Aralık 2015 Pazartesi

Yaşamımızı, yaşayan şarkılarıyla Yaşa(nılı)r kıldı!...Geçen akşamki İstanbul konseriyle de 

ömrümüze, ömür; 

gönlümüze, gönül kattı, 

çok sevgili Yaşar'ım/ız...


Şarkılarının/sözlerinin, 
zihnimizde ve gönlümüzde yeşerttiği, 
yaşattığı ve canlı tuttuğu düşünce ve duyguları 
paylaşmaya, ne kadar söz söylersek söyleyelim, 
hem az olacak, hem de çok olacaktır.

Yaşamımı(zı)n ayrılmaz bir parçası olan sanatın çoğu dalındaki, sıklıkla katılmış ve katılıyor olduğum sanatsal etkinliklerde (sahnelerde/ortamlarda/koşullarda) çok çeşitli güzellikler, derinlikler, coşkular ve mutluluklar yaşadım.

Yaşar'ım(ız)ın, bugüne kadarki konserlerine yeterince katılamamış olsam da geçen akşamki konserinde ve bu konserinden hareketle, bulunamadığım, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun, her bir konserinin, ne denli yüksek coşkuyla geçtiğini görebiliyor ve duyumsuyorum.

Bu harika konserlerinin her birindeki ilginç ve önemli olan durum şu ki, sevgili şair sanatçımızın, her bir dinleyicisine, topluma, sanatına/müziğe, şiire ve işine gösterdiği saygı ve özenin, sözlerindeki/şiirlerindeki her bir satırını/harfini, şarkılarındaki her bir tını ve ÂN'ını, boşluksuz, dolu dolu yaşıyor, dinleyicilerine de aktarıyor, onlarla derinlemesine paylaşıyor ve her bir kişide Yaşa(nılı)r kılıyor olmasıdır. Tüm halkımızın da bu duygu ve düşüncelerini, onun sanatıyla(şiir ve şarkı sözleriyle, müziğiyle) aktardığı coşkusunu, aşkını, Yaşar'ım(ız)a da ayna gibi eksiksiz yansıtıyor ve yaşıyor olmasıdır.

Yaşar'ım(ız), bizi, insanın, yeryüzündeki doruklarına tırmanma başarılarının paralelinde ve öteki yönünde, dünyanın ve varoluşumuzun kaynağı olan aşkın magma tabakasına indirip oraya insanlık ve aşk sancağını, tek başına değil hep birlikte dikmeye götürüyor. "Yakan"/"yakmayan" aşk ateşinin, nârın etkisiyle değil, bu, dünyadaki, evrendeki ve içimizdeki en yoğun ateşin ışıltısıyla(nûruyla) Dîvâne eden tüm şarkıları ve ezberimizden çıkmasına fırsat vermeyecek sözleriyle...
ezber, "kalbe yazmakdemektir! kalb de tekallüb kökü ve uzantısıyla, yani dönüşüm sağlayan, kalpte ve kalbimizle, kalıbımızda[gövdemizde] sağlanan/yaşatılan özellikten gelmektedir! ]
[ Tabii Yaşar'ım(ız)ın da bu konuda şu sözleri ve şarkısı vardır... 

-"Yüreğime Yarsın, Ölümüne Varsın!"- Seni Ezbere Aldım ]
Bana/bize de ne mutlu ki, böylesi bir deneyimi, doğanın, yaşamın tüm ("tatlı/tatsız") "engelli/sıkıntılı" yanlarından sıyrılacak güzellikte ve derinlikte yaşıyorum/z.

Kânûnî Sultan Süleyman da, Osmanlı döneminin doruğundaki sultanın, elinin/dilinin altındaki en yüksek olanakların merkezinde de tüm dışsal güzellikleri değil "yaşamımdaki üç büyük lütûf" olarak nitelendirdiği kişileri, Mimar Sinan'ı, belki de tüm zamanların "en büyük şairi" Bâkî'yi ve eşi Hürrem Sultan'ı gösterir, yaşamının tüm anlamı ve değeri olarak.

Bu benzetmem, abartı gelmesin ve fakat -Kânûnî'nin bir "sultan" olmuş olmasını, ayrı bir olanak ve durum olarak görerek ve karıştırmadan- herkesle buluştuğumuz/buluşabileceğimiz insanlıkta, felsefe, bilim, sanatta ve aşkın yaşamım(ız)daki/gönlüm(üz)deki sultanlığında,  bu kişilerle eşdeğer olarak, ben de yaşamımda, yüksek derecede etkisi/katkısı bulunmuş kişilerin/öğretmenlerin/aracıların, eşim diyebileceğim ilk ve tek aşkımın yanısıra, o dönemde, her zaman için ve Bâkî olan/olacak şairimizin bugünkü karşılığı olarak ve çok şükür ki, sevgili Bâkî[kalıcı, yaşayan yani geniş zamanla ve tabii her zaman!] Yaşar'ım(ız)ı görüyor, dinliyor, duyumsuyor, yaşıyor ve gönlümden geldiğince Yaşa(tıyo)r'um...

Öncelikle kendiyle, ailesiyle ve kardeşi olarak gördüğünden büyük mutluluk duyduğum ben/biz dostları ve "yakın/uzak" tüm dinleyicileriyle, 
nice mutlu ve sağlıklı AN'larda, 
herşeyin olabildiğince, gönlünce ve birlikte, nice nice konser, şiir/söz, müzik, ortam/koşul ve güzelliklerde sürmesi ve Yaşa(nılı)r olması dileğim(iz)le...Tekrar tekrar,
çok teşekkür ediyorum/z 
sevgili Yaşar'ım(ız)!...

YAŞAR'ım/z
Aşkı
Şarkılarınla...
Aşksız Yaşa(nılı)
R mı yaşam


[ ve / || / <> / = ]


BÂKΠ['den...]

MÜHEYYÂ OLDU MECLİS SÂKİYÂ PEYMÂNELER DÖNSÜN
BU BEZM-İ RÛH BAHŞUN ŞEVKINA MESTÂNELER DÖNSÜN

DİLÂ CÂM-I ŞARÂB-I AŞK-I YÂRI ŞÖYLE NÛŞ İT KİM
FELEKLER GÜM GÜM ÖTSÜN BAŞINA HUMHÂNELER DÖNSÜN


HAYAL-İ ŞEM'-İ RUHSARIN KO YANSIN HANE-İ DİLDE

PERİN OL ŞEM'A YAKIP ŞEVK İLE PERVÂNELER DÖNSÜN

SEN AĞYÂR İLE DEVR ETDİR ŞEHÂ PEYMÂNEYİ DÂİM

SER-İ KÛYUN DOLAŞIP ÂŞIK-I BÎÇÂRELER DÖNSÜN

BU BEZM-İ DİLKÜŞÂYA MAHREM OLMAZ BÂKİYÂ HERKES

Dİ GELSİN EHL-İ DİLLER GELMESİN BİGÂNELER DÖNSÜNYaşamımızda birçok fırtına olsa da ve bu arada bir değil birkaç tel kopsa bile nasıl olsa şarkıların var Yaşar'ım/ız... Gelip alıyoruz! Sen böyle harikalar yarattıkça ve örümcek ağı gücündeki bağlar kurdu(rdu)kça her zaman da kanatlarımızı heyecanla çırparak sana gelmeye devam edecek bu kuşların... :)Yaşam öpücüğü
Aldık
Şarkılarındaki
Aşk
Rüzgârlarıyla
Yorulmadan,
Ard arda,
Şakır,
Âşıkla
R

'aYâr
Ân,
Ş
Ai
R
Yazdıklarıyla
Aradık ve bulduk
Şair gönülleri ve de
Aşkı, ancak onun şarkılarıyla
Resm ettik
Yaşar'ız
Aşklarımızı,
Şarkılarının
Azâmeti ve
RikkatiyleYeşerir
Aşk tohumları
Şevk ilimize
Adana'dan gelen
RengiyleYAŞAR('ız)
Aşk'ı,
Şarkılarındaki
Aşk
RitmiyleYaşk "Çeşme"sinden
Akanlar,
Şerîrleri
Ateşlere
Revân ettirirler

[ ŞERÎR: Kıvılcım. | REVÂN: Akan, su gibi akıp giden. | Hemen, derhal. ]

Yaşk: "İlk harfler"dekinin aşkı.


Yazgısında yok olan
Â
Şık,
Aşkın Bâkî
RaylarındadırYolumuz,
Aşk yoludur.
Şayet,
Aşkım(ız)a
Râzıysa/n...Yaşar'sın
Aşkların aynasında,
Şenlen(dir)irsin
AN'larımızda, aşk
Râyihasıyla...Yirmi yıldır
Andım/k
Şarkılarını
Aşk
Rüyalarım(ız)da"Yaşar"(ım/z),
Ankara'da,
Şarkılarıyla...
ATA'mızın
Rotasında...Ya
Aşk şarkılarıyla, ATA'mıza
Şakır(ız) ya da
ATA'mızla birlikte, ANKA
Ra'yaYunus'luğuyla
Aşk'ıyla
Şair'liğiyle... Biz de
Alırız kaynağımızı
Râsih'imizden

[ Râsih: Sağlam, temelli, güçlü. | Bilgisi çok geniş olan. ]Yaşadım/k
Aşkımı(zı)
Şarkılarınla...
Aşılmaz
Rakımlarında...Yerim(iz)
Ardındır.
Şen(liğ)im(iz),
Aşkımı(zı)n
Râbıtasıyladır...

[ ŞEN: Oluş. | RÂBITA: Bağlantı, ilişki. ]Yaşarım
Ararım
Şaşarım
Âşığınım
Refîkânım...Böylesi büyük bir aşk ............ Yaşar(ız) 
Başkası olmaz! Sadece seni ... Arar(ız)
Her görüşümüzde, ................ Şaşar(ız)
Yoktur çaresi!... İşte! AAAAAA Âşık(ınız)
Gönül sofrandaki ................... Rakı(nız)Yaşar heyecanı
Alır benliğimizi
Şahidiyiz etrafındaki kuşların
Aşkınla divâneyiz
Ranâ gülüşündeyiz...Yine yaşattın beni/bizi
Aşk(')ın
Şahane nağmelerinde ve
Aşk(')ın yüksek
Ritimlerinde...Yanak yanağa dans ederiz
Aşk
Şarkılarının eşliğinde
Âşık
Rasathanelerinde...Yaşattın yine bana/bize
Aşkınla
Şaşkına çevirip naralar
Attırdın bize
Rıhtımlarda ve şehrin/in yalnızlığında...Yaşaaaa
Ar!
Şımartıyorsun bizi
Aşk! Aşk! naralarınla
Rahatlatıyorsun bizi...Ya(şa)rımı gördüm rüyamda
Anlatamam, ne sana, ne de ona buna
Şair oldum/k
Aşkıyla
Refaha erdik, şarkılarıyla...Yaşar
Ankara'mızda...
Şenlendirir herkesi (ve ATA'mızı),
Aşkın doruklarındaki
Rezonanslarıyla......Yaşar'sın
Aramızda...
Şakırsın
An(ı)larımızda...
Resmen!Y
A
Ş
A
yaşar; Yaşar yaşarım/z...Yaşar'ım(ız)ı ve 
A
Şkı,
Aşktan daha çok sevdim/k ve seviyo
Rum/z...Yarın değil bugün 
Ararız gün-be-gün
Şarkıları dürbün
Aşkı düğün
Rengâr(h)enk göğünYeniden doğduk seninle ve şarkılarınla birlikte biz de... 
Aşkı/mızı anlatamazken, anlayan/anla(ya)mayan herkese...
Şen olduk her an, şarkılarınla ayrı bir şen'de...
Aydınlattın zihnimizi ve gönlümüzü, gönül evinde...
Razıyız her halinden ve lütfen sen de ol bizden, her halimizle...Yanıbaşımızdasın... 
An be an, aklımızdasın...
Şölen gibidir aşkın...
Aşkın şarkılarının,
Rumuzundasın...Yar'dır, 
Ardın...
Şen'dir,
AŞK'ın...
Rahatlatır...Yeeeaaahhh 
Aaaaaa
Şk'a
Aşıklar(l)a
Rap rap rap...Yaşar ve yaşatır gençler, 
Aşk'ın(')ı... Canım Türkiye'mizin...
Şen'liği ve şanıyla...
ATA'mızın
Refakatiyle...Yaşa(tı)r'sın
Aheste aheste
Şiir kadar İnce
Aşk(ın)('ı) bilince
Resmini gördükçeYazarım(ız)
Arananım(ız)
Şairim(iz)
Aşkım(ız)
Rüyam(ız)Dünyanın neresinde olursan/k ol(alım)...
Yaşamayız
Ayrı ayrı
Şehirlerde ve her yeri
Aynı ölümsüz şarkıları/nla
Renklen(dir)irizYunus'un
Aşkıncadır ve 
Şaşkıncadır,
Ahvâlimiz...
Rızâ'ncadır, sualimiz...Yaşar'sın
Aşklarını
Şakıya şakıya...
Ardından çıkarız
Rakımlarına...Yoktur şakası bu
Aşkın...
Şaşkınlıktır her
An'ım...
Rahatlatır...Yakalarız
Aşkı/nı,
Şarkılarının
Ardında Yaşar'ız...
Rıhtımındayız...Yürüyüşüne değil yok yok o sımsıcak gülüşüne
Âşığız...
Şerbet değil mi ki o harika şarkıların...
Adama ne aşkla
R yaşatırsın... Ve daha nicesi için Yaşar ve yaşatırsın...Yeldeğirmenlerine biz de savaş
Açarım/z...
Şaşkınlığımızı
Alan şarkıların ve aşkınla
Ranzandayız...Yorumlanamaz
Aşkının
Şahidi ve şehidiyiz
Aşılamaz
Rakımındayız...
Yer, gök
Aynıdır
Şarkılarınla...
Aşığı(nı)z
Ramağınla...Yarından tezi yok
Ârifin sözü tok
Şairin sadâsı kalbimizde ok
Aşkım/ız çok çok çok...
Ritmiyle ve şarkılarıyla sürekli aç ve tok...
Yaşar'ım(ız) var!
Aşım(ız) var! (olmasa ne yazar)
Şavkı ve şarkıları herşeye on basar!
Aşkıyla dolar ve Yaşar, kendi ve her hayranı
Rengi ve gülüşüyle koşar ve coşar!Yaşamın,
AN'larındaki
Şair
Aşkı ve farkındalığıyla
Resm olsun!
[05 Nisan 2019] 
Yer fıstığı değil
Aşk fıstığı...
Şarkılarıyla
Aşarız he
R duvarı...
Yetmiyor sevdân
Ah ne kadar anlatsam/k...
Şahane şarkılarının omzunda
An be an
Rengârengim/z her zaman
[28 Haziran 2019 - Sanat Performans]26 Kasım 2015 Perşembe

Şair sanatçımız, Yaşar...
Sevgili şair sanatçımız Yaşar'ımızla, 90'lı yıllarda, etkileyici seleninin[SELEN/SADÂ: Herhangi bir sesten farklı olan insan sesi],
zihnimizdeki ve gönlümüzdeki çok değerli şarkılarıyla yılların eskitemeyeceğini deneyimlediğimiz,
 
duygu ve kayıtlarla tanışmıştık. 

Birkaç yıl önce de katıldığımız felsefe toplantılarında,

tekrar ve daha yakından tanışma olanağı ve ayrıcalığını yaşadım.
Gıpta edenler/edecekler de ne kadar etse az olacaktır ama dostluğumuzu pekiştirme/derinleştirme fırsatlarını yaratmaya ve yaşamaya da devam ediyoruz. Yaşamımız boyunca da sürdürmeye devam edeceğizdir umarım.

Bu fırsata ve ayrıcalığa aracı olan tüm koşullara, 

alçakgönüllülüğü ve yakınlığıyla kendine daha da hayran ve özellikle beni kendine daha bir sevdâlı bırakan 
Yaşar'ım(ız)a ve onun gibi bir şair sanatçıyla yaşanan derinlikli dostluğun tadı ve ayrıcalığının yaşattığı mutluluğu anlatmama da ne kadar söz söylesem az, ne kadar söz söylesem çok olacaktır.

Sevgili Yaşar'ımızın, şairliğinde ve sanatçılığında, kendine, sanatına ve bize olan katkısında büyük etkisi olan, 

yaşamındaki çok önemli ve değerli bir tutumunu dasanırım katıldığı bir televizyon programındaki paylaşımından edindiğim çok değerli ve etkileyici bir bilgi olarak, -bilen bilmeyen herkes için- tekrar paylaşmış olayım. Özellikle ve yoğun olarak okul yıllarında ve o zamandan beri sürekli devam ettirdiği şiir okumalarını, her gün, evden çıkmadan önce, kapının yanında bulundurduğu şiir kitabından, bir şiir okumadan, evden çıkmıyor olmasıymış. Günlük yaşamında ve çalışmalarında yer alan müzik dinleme ve şiir okumalarının, bunca başarısındaki katkısının nasıl bu kadar farklı ve yüksek etkili olduğunun yanıtlarından birini daha anlamış oluyoruz. İnsanlığa ve duyarlılığa örnek olan bu tutumu için de tekrar tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Yaşar'ımızı, yıllardır, çeşitli vesilelerle ve çeşitli ortamlarda dinleme fırsatı buluyoruz. Özellikle de çeşitli kayıt araçlarından dinliyorum. Dinledikçe de şarkı sözlerinin derinliklerine daha fazla dalış yapıyorum, daha kapsamlı çözümlemeler de oluşuyor.


Geçtiğimiz haftalarda şarkılarını tekrar tekrar dinlemeye devam ederken, 
sevdâ üzerine yazdığı şiir ve şarkı sözlerinden biri olan 
"Sevdâ, Sinemalarda"nın sözleri, 
öteki şarkılarına oranla çok daha fazla dikkatimi çekti.

İnsanlık tarihi boyunca, yaşamın, kişinin ve sanatın merkezinde olan, gündemden hiç düşmeyen, 

-karşılıklı/karşılıksız, koşullu/koşulsuz, beklentili/beklentisiz, anlaşılmış/anlaşıl(a)mamış, değeri bilinmiş/bilin(e)memiş- 
tüm sevdâ/aşk durumu/"öyküsü"/"sorunu" için yapılan açıklamaların ve aşk tanımlarının, şiir ve şarkılara konu olan sözlerin çeşitliliğine, 
sanatçı duyarlılığı ve gözlemleriyle, felsefi bir derinlik de katarak yazdığı bu şarkı ve şarkıdaki göndermelerini(ironileri) nasıl büyük bir incelikle işlemiş olduğunu, 
her bir sevdâlının, kendini sevdâlı zannedenlerin ve henüz yanından bile geç(e)memiş, sevdâdan nasibini al(a)mamış sevdâsızların durumlarına ve tutarsız "davranış ve tutumlarına" 
nasıl yanıtlar verdiğini de aşağıda birlikte inceleyelim...


Öncelikle, bu şarkının sözlerine dikkat çekerek ve şarkıyı tekrar dinleyerek anımsayalım...
[ Virgüllerin ve noktalamaların vurgularına özellikle dikkat çekerek!... ]
Sevdâ, Sinemalarda...Kimi sevdâlar, aranır,

Hani, dağların ardında,

Kimi, sevdâya boyanır,

En umulmadık anında...Kimi, 25'inde,
Kimi, bilmem kaçında...

Kimi, "yok" der, inanmaz,

Kimi, bulur, anlamaz...(")Sevdâ

(")Uzak değil ki("),

(")Sevdâ(")...
(")Başucumuzda!(")...
(")Sevdâ(")...
"Pek Yakında!", (")sinemalarda(")...

Kimi, yellerde aranır,
Kimi, dağların ardında...
Kimi, yollarda aranır,
Kimi, yol ayrımında...

Kimi, 25'inde,
Kimi, bilmem kaçında...
Kimi, "Yok!" der, inanmaz,
Kimi, bulur, anlamaz...

Sevdâ...
Uzak değil ki,
Sevdâ...
Başucumuzda!...
Sevdâ...
"Pek Yakında!", sinemalarda...

Benim sevdâm... 
Cevap...
Bana, Sevdâ soranlara...
Benim Sevdâm,
Sanat...
Hattâ... Sinemalarda...

"Benim" sevdâm, 
Yarın...
"Benim" sevdâm, 
Öbür gün...
"Benim" sevdâm...
Başlar, yeniden, her gün!...
Bu sözlerdeki inceliklerin çeşitliliğini ve derinliğini,
sözlerin üzerinden, önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmemizin bazı ayrıntılarına da yer vererek 
paylaşmaya çalışacağım...


Sevgili Yaşar'ım(ız)la, bu şarkı sözlerini yazdığı dönemi ve koşulları dinlemek üzere ve ilk olarak Yaşar'la paylaşacağım değerlendirmelerimi, Pazartesi günkü buluşmamızdan sonra yazacağım.


Bu arada, siz de bu sözlerdeki kendi duygu ve düşüncelerinizi, genel ve/veya özel tüm değerlendirmelerinizi ve paylaşımlarınızı, varsa Yaşar'a soracağım sorulara ek sorularınızı, aşağıdaki Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz...


Yaşar'ım(ız)la, yaşayan ve yaşatan, koşulsuz saygı, sevgi ve sevdâlarınızda buluşmak üzere...