Kişisel( !B: değil B )

( Ne "oldukları(m)" üzerinden
DEĞİL!/YERİNE
ne olmadıkları(m) üzerinden!!! )
 


OLMADIKLARI(M)! /

OLDURTMADIKLARI(M)!


- Olmama.
- BU/ŞU/O AN dışındaki.
- B dışında başka bir ad. (ya da herhangi bir tanım/sıfat)
- Düşünmeyen.
- Okumayan.
- Beklentide olan.
- Çalışmayan, işlemeyen, dönüştürmeyen.
- Olumsuz/yetersiz/düşük düzenin parçası olan.
- Âdil olmayan.
- Güvenilir olmamak.
- İlkesiz/lik.
- Tutarsızlık, takipsizlik, bütünlüksüzlük.
- Haset, düşmanlık yapmak, art niyet aramak.
- Koşulların yetersizliğine kapılmak/üzülmek.
- Ömür boyu tek eşli olmak. (ilişki süresince ise her zaman, mutlaka!)
- Sınırlarını zorlamayan.
- Araştırmayan, gözlemlemeyen.
- Karşılaştırmayan.
- Yaratıcı olmayan.
- Kişileri zorlamak.
- Israr etmek, ısrarcı davranmak.
- Sabırsız/lık.
- Yalnız kalamayan/yaşayamayan.
- Fırsat yaratmayan.
- Öncelik tanımayan.
- Saygısızlık yapan.
- Haddini bilmeyen.
- Sözünün ardında durmayan.
- Zamanlamayı takip edemeyen.
- Ciddiyetsiz/lik.
- Samimiyetsiz/lik.
- Sonuç ya da süreç merkezlilik.
- Dengesiz/lik.
- Atâlet.
- Onursuz/luk.
- Düzenbaz/lık.
- Çıkarcılık, hesap-kitap peşinde/lik.
- Kasıtlı engel yaratmak.
- Yüzeysel/lik.
- Boşvermek.
- "Donuk/luk".
- "Soğuk/luk".
- Densiz/lik.
- Ahlâksız/lık.
- Âdâbsız/lık.
- Yıkıcı/lık.
- Küstah/lık.
- Ukalâ/lık.
- Ayrımcı/lık.
- İkiyüzlü/lük.
- Ben merkezli/lik, bencillik, egoist/lik.
- Kendini beğenmiş/lik.
- Sabit fikirli/lik.
- Gizemli/lik. (ne de çabası!)YAPMADIKLARI(M)! /
YAPTIRTMADIKLARI(M)!


- "Yapılmasa da olur!" olanlar.
- "Yenilmese/içilmese de olur!" olanlar.
- Karıştırmak.
- Genel ile Özel'i ve aralarındaki ilişkiyi/bağlantıları/geçişleri karıştırmak.
- Önceliklerini takip etmemek.
- Uclarda düşünmek ve davranmak.
- "Sıçramak"/"uçmak".
- Kaygılanmak.
- Saplantı, takıntı.
- Kaptırmak.
- Şaka.
- Mantıksızlık.
- Kıyaslamak.
- İndirgemek.
- Niyet okumak.
- Hız.
- Acele etmek.
- Ertelemek.
- Üşenmek.
- Vazgeçmek.
- Vazgeçmemek.
- Bezginlik.
- Çaresiz/lik.
- Paniklemek.
- Bilgisizlik. (elden geldiğince!)
- Tarihsizlik.
- Bile bile, göz göre göre yapılan/yapılacak hatalar.
- Gereğinin fazlası. (herşeyde!)
- Gereğinden fazla uyumak/yemek-içmek/hareket(spor/dans/eşeysellik).
- Eline, diline, beline sahip olmamak.
- Hızlı yemek, az çiğnemek.
- Üç beyaz'ı kullanmak. (şeker, tuz, un)
- Sigara (ve tüm tütün ürünleri) ve bağımlılık yapıcıları kullanmak.
- Gövde ve zihin sağlığıma zararlı olanlar/olabilecekler.
- Boş boş oturmak. (hiçbir şey yapmasam da düşünerek ya da zihni dinlendirerek!)
- Kumar, bahis, iddia.
- Fotoğraf çektirmek ve çekmek. (kamera karşısına çıkmak)
- Gömülmek. (yerine kadavra olarak ilime ve insanlığa bağış! [vasiyetlerimdendir! takip edile!])
- Saygısızlık.
- Selâmsızlık.
- Güleryüzlü olmamak.
- Kişilerle birlikteyken gazete/kitap okumak, başka şeylerle uğraşmak.
- Üç kişi olarak bir yerlere gitmek.
- Sözünün ardında durmamak.
- Zamanlamayı takip etmemek, gecikmek.
- Ciddiyetsizlik.
- Eylemsizlik/hareketsizlik.
- Hazırlıksızlık.
- Bakımsızlık.
- Takipsizlik.
- Dikkatsizlik, özensizlik.
- "Ayak sürümek".
- Beline yüklenerek eğilmek.
- Kötüye kullanmak, suistimal, istismar.
- Yolsuzluk, üçkâğıtçılık, dolandırıcılık, hilekârlık, sahtecilik, kandırmak.
- "Kadercilik".
- "Sefillik".
- "Rezillik".
- Engel yaratmak.
- Boş konuşmak.
- Uzun konuşmak.
- Cep telefonunda uzun konuşmak.
- Sürekli/ağırlıklı olarak yere/havaya bakmak.
- Gürültü/uğultu yapmak/yaratmak.
- Korna çalmak.
- Küçük düşürmek.
- Birilerinin kuyusunu kazmak.
- Kişilere inanmamak ve güvenmemek.
- Ayrımcı/lık.
- İmâ, kinâye.
- İftira.
- İsraf.
- Dayatma, zorlama.
- Dayanmak.
- Dayamak.
- İşkence.
- Kıskançlık, çekememezlik.
- Ukalâlık.
- Küstahlık.
- Öfke.
- Nefret.
- Kin.
- Övünme.
- Pişmanlık.
- Savaş.
- İtham.
- Tüm -cı/-ci/-ist'çilikler.
- Yapmacıklık.
- Vefâsızlık.
- Burnunu sokmak.
- Kandırmak.
- Terslemek.
- Etiketlemek.
- Önyargı.
- Yıkıcılık.
- Yozlaştırmak.
- Tapmak.
- Adanmak.
- Abartmak.
- Abanmak.
- Kurallara uymadan arka yollar aramak/uygulamak.
- Kuraldan çok kuralcılık ve kraldan çok kralcılık.
- İlkesizlik. (fakat "Bazen bir ilke için insanlıktan/herkesten vazgeçebilmek, bazen de bir insan için tüm ilkelerden vazgeçebilmek!" gerekliliğini görememe ve uygulayamama durumuna düşmeden!)
- Düşünceyi/sözü/yazıyı, başka ya da olumsuz anlam/durumlara götürecek çarpıtma, "yamultma", "çekme".
- Açıkça belirtilmişlerin/yazılmışların dışında anlam/bağlam çıkarmak. (ve özellikle buradakilerin!)

DÜŞÜNMEDİKLERİ(M)! /

DÜŞÜNDÜRTMEDİKLERİ(M)!
- Düşünmemek.
- Sınırlar(ım)ın ötesi.
- Sınırsızlık, sonsuzluk.
- Etki alanımı(zı)n dışı.
- Alt ve üst eşiklerin üstü ve altı.
- Bilinemeyecekler ve bilinemeyecek yön/yanlar.
- Uclar.
- "Ya ... / ya da ...". (bilim dışında!)
- "Elinde olmadan" yaşanılanlar/yapılanlar.
- Kimseye ya da hiçbir şeye yaramayanlar/yaramayacaklar.
- Olumsuzluklar ve olumsuz yan/yön/açılar.
- Geçmişteki ve "gelecekteki", "olası" olumsuzluklar.
- Değiştirilemeyecekler.
- "Şanssızlık"/lar.
- Belirsizlik/ler.
- Ölüm sonrası.
- Tabu.
- Hurâfe.
- Haz.
- Keyif.
SÖYLEMEDİKLERİ(M) /
KONUŞMADIKLARI(M)! /
SÖYLETTİRMEDİKLERİ(M) /
KONUŞTURTMADIKLARI(M)!


- "Söylenilmese de olur!" olanlar.
Metafizik, Din, Siyaset, Askeriye, Futbol, Özel Yaşam.
- "Sen-Ben" ya da "Ben-Sen" tartışmaları.
- Niteliksizler, gereksizler, anlamsızlar, içi boşlar.
- Anlamsız ve niteliksiz sorular.
- "Kadınlar ..." / "Erkekler ..."
- Az kullanılması ya da kullanırken çok dikkat edilmesi gereken sözcükler/"kalıplar"/deyimler. [bkz. FaRkLaR Kılavuzu - Dil'de bölümü]
- Kişilerin olumsuz yanları ya da durumları.
- Kötü örnek olan kişilerin adları.
- Yalan. (olabildiğince/elden geldiğince!)
- Kötü/yetersiz/ilgisiz örnek vermek.
- Savunucu iletişim.
- Arkasından konuşmak.
- Fısıldayarak konuşmak.
- Belirsizlik.
- Lâf, küfür, herze.
- Hakaret.
- Safsata, zırva.
- Dedikodu.
- Geyik, goy-goy.
- Patavatsızlık.
- Mâlâyânî.
- Reklâm.
- Klişe.
- Kalıp.
( Yakınımda/çevremde olanların/olacakların,
yakınımda olmak istediklerindeki gereklerin/koşulların
bildirimi, karşılıklı taahhüdü ve kabulü olmak üzere!!! )

( Sadece bazı kişilere [sana!] özeldir!!! )


www.KendiniTANI.com/B


-----------------------------------------------------------------------------

HAYIR!

HAYIR!'DA HAYIR VARDIR!
( Siz de hemen şimdi (ya da en kısa sürede) kendi HAYIR!'larınızı belirleyiniz! )

“ 25. KARE”YE HAYIR!!!
AD SINIRLAMASI”NA HAYIR!!!
AĞAÇLARIN/BİTKİLERİN DİPLERİNE ÇÖP ATMAK”A HAYIR!!!
ALKOL”E HAYIR!!!
“ANAL”A HAYIR!!!
“ANLAMSIZ/DAYANAKSIZ TÖRELER”E HAYIR!!!
“ANLAMSIZLIK”A HAYIR!!!
“AŞIRILIK”A HAYIR!!!
“AYIRIMCILIKLAR”A HAYIR!!!
“BAĞIMLILIK”A HAYIR!!!
BAL”A HAYIR!!!
“BAHİS”E HAYIR!!!
“BASKI”YA HAYIR!!!
“BEKLENTİ”YE HAYIR!!!
BEN ANLAYIŞI”NA HAYIR!!!
BEYAZ ŞEKER”E HAYIR!!!
BEYAZ TUZ”A HAYIR!!!
BEYAZ UN”A HAYIR!!!
“BEZGİNLİK”E HAYIR!!!
BİLGİSİZLİK”E HAYIR!!!
“BOĞA GÜREŞİ”NE HAYIR!!!
“BOĞA GÜREŞİ İZLEME”YE HAYIR!!!
“BOŞVERMEK”E HAYIR!!!
CAHİLLİK”E HAYIR!!!
CHAT BAĞIMLILIĞI”NA HAYIR!!!
“CİNAYET”E HAYIR!!!
“ÇARESİZLİK”E HAYIR!!!
“ÇOK EŞLİLİK”E HAYIR!!!
“DİKKATSİZLİK”E HAYIR!!!
DOĞAYA ZARARLI OLAN”A HAYIR!!!
“DÜŞÜNCESİZLİK”E HAYIR!!!
DÜŞÜNMEMEK”E HAYIR!!!
“EKSİK OLAN”A HAYIR!!!
“EMBESİLLİK”E HAYIR!!!
“ENFLASYON”A HAYIR!!!
“ENSEST”E HAYIR!!!
“ERKEK EGEMENLİĞİ”NE HAYIR!!!
(KADIN EGEMENLİĞİ”NE DE !!!)
“EŞEYSEL AYIRIM”A HAYIR!!!
ET YEMEK”E HAYIR!!!
“ETİKETLEMEK”E HAYIR!!!
“FANATİZM”E HAYIR!!!
FAST FOOD”A HAYIR!!!
“FAZLA OLAN”A HAYIR!!!
“FELAKET”E HAYIR!!!
“FISILDAMA”YA HAYIR!!!
“FREKANS YOĞUNLUĞU YÜKSEK OLAN ELEKTRONİK ALETLER”E HAYIR!!!
GDO”YA(GDO: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) HAYIR!!!
“GEREKSİZLER”E HAYIR!!!
“GÖKKAFES”E(Ritz Carlton Hotel/Süzer Holding) HAYIR!!!
GÜRÜLTÜ”YE HAYIR!!!
GURUR”A HAYIR!!!
HAKARET”E HAYIR!!!
“HAKSIZLIK”A HAYIR!!!
HAREKETSİZLİK”E HAYIR!!!
HAVA KİRLİLİĞİ”NE HAYIR!!!
“HAYVANLARIN GÜREŞTİRİLMESİ”NE HAYIR!!!
HAYVANSAL BESLENME”YE HAYIR!!!
HIRS”A HAYIR!!!
“HIZ”A HAYIR!!!
“HIZMA”YA HAYIR!!!
“HİLE”YE HAYIR!!!
“HORMON”A HAYIR!!!
“IZGARA”YA HAYIR!!!
“İDDİA”YA HAYIR!!!
“İDDAA OYUNU”NA HAYIR!!!
“İFTİRA”YA HAYIR!!!
“İKİYÜZLÜLÜK”E HAYIR!!!
İMA”YA HAYIR!!!
İNSANA VE İNSANLIĞA ZARARLI OLAN HERŞEY”E HAYIR!!!
“İSRAF”A HAYIR!!!
“İSTİSMAR”A HAYIR!!!
İŞKENCE”YE HAYIR!!!
“KABALIK”A HAYIR!!!
“KALIPLANMIŞLIK”A HAYIR!!!
KARAMSARLIK”A HAYIR!!!
KAYGI”YA HAYIR!!!
KISKANÇLIK”A HAYIR!!!
“KIŞKIRTMA”YA HAYIR!!!
KLAKSON”A HAYIR!!!
KORKU”YA HAYIR!!!
“KOMPLEKS”E HAYIR!!!
“KORSAN”A HAYIR!!!
KÖLELİK”E HAYIR!!!
“KUMAR”A HAYIR!!!
“KÜSTAHLIK”A HAYIR!!!
“MAÇOLUK”A HAYIR!!!
“MANGAL”A HAYIR!!!
MANYETİK ALAN KİRLİLİĞİ”NE HAYIR!!!
“MARGARİN”E HAYIR!!!
“MAYIN”A HAYIR!!!
“NAFTALİN”E HAYIR!!!
NAYLON VE TÜREVLERİNİN TÜKETİMİ”NE HAYIR!!!
NEFRET”E HAYIR!!!
“NEGATİF”E HAYIR!!!
NEGATİF GELECEK”E HAYIR!!!
NEGATİF GEÇMİŞ”E HAYIR!!!
NEGATİF DÜŞÜNCE”YE HAYIR!!!
NÜKLEER”E HAYIR!!!
OBURLUK”A HAYIR!!!
ÖFKE”YE HAYIR!!!
ÖVÜNMEK”E HAYIR!!!
PANİK”E HAYIR!!!
“SAYGISIZLIK”A HAYIR!!!
STRES”E HAYIR!!!
“PARASIZLIK”A HAYIR!!!
“PARMAK/BOYUN VE ÖBÜR EKLEMLERİ ÇITLATMA”YA HAYIR!!!
“PİŞMANLIK”A HAYIR!!!
“PKK”YA HAYIR!!!
“PLÂNSIZLIK”A HAYIR!!!
POLEMİK”E HAYIR!!!
SAĞLIĞA ZARARLI OLAN”LARA HAYIR!!!
“SAHTE”YE HAYIR!!!
“SAHTEKÂRLIK”LARA HAYIR!!!
SAPLANTI”YA HAYIR!!!
“SAVAŞ”A HAYIR!!!
SAVUNUCU İLETİŞİM”E HAYIR!!!
“SEN ANLAYIŞI”NA HAYIR!!!
“SEVGİSİZLİK”E HAYIR!!!
SİGARA”YA HAYIR!!!
SİGARA PROMOSYONLARI”NA HAYIR!!!
SİGARA REKLÂMLARI”NA HAYIR!!!
“SINIRLAMAK”A HAYIR!!!
“SİLAH”A HAYIR!!!
STRES”E HAYIR!!!
SUBJEKTİF BAKIŞ”A HAYIR!!!
“SUÇ”A HAYIR!!!
“SUÇLAMAK(İTHAM)”A HAYIR!!!
“SUİSTİMAL”E HAYIR!!!
SÜNNET”E HAYIR!!!
“ŞEHVET”E HAYIR!!!
“ŞEREFSİZLİK”E HAYIR!!!
“TABANCA”YA HAYIR!!!
“TABANCALI HIZMA”YA HAYIR!!!
“TABULAR”A HAYIR!!!
“TAŞLANMIŞ KOT”A HAYIR!!!
“TEDBİRSİZLİK”E HAYIR!!!
TELEVİZYON KARŞISINDAKİ ZAMAN VE ENERJİ KAYBI”NA HAYIR!!!
“TEMBELLİK”E HAYIR!!!
TERÖR”E HAYIR!!!
TIRNAK YEMEK”E HAYIR!!!
“TUTARSIZLIK”A HAYIR!!!
TUTSAKLIK”A HAYIR!!!
“TÜM BAĞIMLILIK VE SAPLANTILAR”A HAYIR!!!
“TÜM İST, CI, Cİ”LERE HAYIR!!!
ÜÇ BEYAZ”A HAYIR!!!
“ÜÇKAĞIT”A HAYIR!!!
UYUŞTURUCU”YA HAYIR!!!
“YALAN”A HAYIR!!!
“YANGINLAR”A HAYIR!!!
“YAPMACIKLIK”A HAYIR!!!
“ZARARLI OLANLAR”A HAYIR!!!
“ZEHİR”E HAYIR!!!


Aşağıdaki ölçütleri içerenler bu sitede hiçbir şekilde yer alamazlar !!!
İnsan Bütünlüğü, Sağlığı ve Dengesine olumsuz etki eden/edebilecek her türlü bilgi içeren, çalışma yapan, destek verenler, aracı/neden/vesile olanlar...
Doğaya ve Sisteme sorun yaratabilecek tüm çalışmalar ve organizasyonlar...
Görüntü Kirliliği oluşturan tüm kurum ve kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi...
Reklâm Kirliliği oluşturan ve bilinçsizliğine neden olan tüm kurum ve kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi...
Gürültüye neden olan/olabilecek kişi ve kurumlar hakkında herhangi bir bilgi...
Sigara konusunda etkinlik gösteren, üretimini, satışını, aracılığını herhangi bir nedenle yapan ya da vesile olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi...
İş yerlerinde sigara hakkında hiçbir bilinçlilik göstermeyen tüm kuruluş ve yöneticileriyle ilgili herhangi bir bilgi...
(Haberdar olabildiğimiz/edildiğimiz kadarıyla)
Sigara firmalarının yasak olan promosyon ürünlerini kullanan, bu ürünleri bilinçli ve/veya bilinçsiz özellikle satın alan, bir şekilde bu firmaların tanıtımlarına vesile olan kişiler hakkında herhangi bir bilgi...
Alkol üretimi ve satışı yapan hiçbir firma, kurum, kuruluş, aracı vs. ile ilgili herhangi bir bilgi...
Spor ve Sanat alanlarında reklâm ve sponsorluklarını kötüye kullananlar ile ilgili herhangi bir bilgi...
Beslenme konusunda standartların altında ve pis üretim yapan; yanıltıcı tanıtım, reklâm ve sponsorluk yapan herhangi bir kuruluşla ilgili herhangi bir bilgi...
Çocuk ve gençlerimizin geleceğine ve sağlığına, fiziksel, psikolojik ve sosyal en ufak bir olumsuz etki eden tüm abur-cubur firmaları hakkında herhangi bir bilgi...
Çiçekçiler, Petrol Şirketleri ve Benzin İstasyonları


Bu sitede ne adı, ne internet adresi, ne de e-posta adresi gibi herhangi bir bilgileri yer alamayacak sektörler!

Tüm tütün üretici ve satıcı firmalar,
Fast foodlar,
Et ve et ürünleri üreten/satan tüm markalar,
Yerli-yabancı tüm içki markaları,
Cep telefonu firmaları,
At yarışları, bahis ve kumar firmaları,
Deri ürünleri üreten/satan tüm markalar,
İlgili reklâm yasaları gereği yasak olanlar (ilaç vs.)
Düşüncesiz, bilinçsiz ve sorumluluk taşımayan tüm reklâm ajansları,

Bu dizin, sizin de katkılarınızla genişletilecek ve uzatılacaktır!
(Bilinçliliğinizi ve duyarlılığınızı yansıtan tüm katkılarınızı bekliyoruz!)


-----------------------------------------------------------------------------

EVET!

AD SEÇİMİ VE KARARI”NA EVET!!!
ADÂLET”E EVET!!!
AĞAÇLAR”A EVET!!!
“AKLI KULLANMA”YA EVET!!!
“ANLAMA”YA EVET!!!
“ANLAMAK İSTEMEK”E EVET!!!
ANTROPOLOJݔYE EVET!!!
ARKADAŞLIK”A EVET!!!
AŞI”YA EVET!!!
AŞK”A EVET!!!
BAĞIMSIZLIK”A EVET!!!
BARIޔA EVET!!!
BİLGİ”YE EVET!!!
BİLGİ EKONOMİSİ”NE EVET!!!
BİLİM”E EVET!!!
BİLİNÇ”E EVET!!!
“BİOENERJİ”YE EVET!!!
“BİRLİKTE YAŞAMA”YA EVET!!!
BİTKİLER”E EVET!!!
BİTKİSEL BESLENME”YE EVET!!!
BİZ BİLİNCİ”NE EVET!!!
“BOWLING”E EVET!!!
BÜTÜNLÜK”E EVET!!!
“CEP TELEFONLARININ ÜZERİNE "SAĞLIĞA ZARARLIDIR"
İBARESİNİN YAZILMASI”NA EVET!!!
“CESARET”E EVET!!!
“ÇABA”YA EVET!!!
“ÇALIŞMA”YA EVET!!!
ÇEVRE BİLİNCİ”NE EVET!!!
“ÇİÇEK”LERE EVET!!!
“ÇILGIN OLMAK”A EVET!!!
ÇOCUK HAKLARI”NA EVET!!!
ÇOCUK OLMAK”A EVET!!!
DAKİKLİK”E EVET!!!
DEĞER BİLMEK”E EVET!!!
DEĞİŞİM”E EVET!!!
DENGE”YE EVET!!!
“DESTEK”E EVET!!!
“DETAYLAR”A EVET!!!
“DİNAMİZM”E EVET!!!
DİNLEMEYİ BİLMEK”E EVET!!!
DİŞ FIRÇALAMAK”A EVET!!!
DOĞAL YİYECEK VE İÇECEKLER”E EVET!!!
DOĞALLIK”A EVET!!!
DOĞRULUK”A EVET!!!
DOĞUM KONTROLÜ”NE EVET!!!
“DOKUNMAK”A EVET!!!
DOSTLUK”A EVET!!!
DÜRÜSTLÜK”E EVET!!!
DÜŞÜNMEK”E EVET!!!
“DÜZEN”E EVET!!!
DÜZENLİ VE DOĞRU BESLENMEK”E EVET!!!
EDEBİYAT”A EVET!!!
EGZERSİZ”E EVET!!!
EĞİTİM”E EVET!!!
EĞLENCE”YE EVET!!!
EKOLOJݔYE EVET!!!
EMPATݔYE EVET!!!
ENERJݔYE EVET!!!
EROTİZM”E EVET!!!
FARKINDA OLMAK”A EVET!!!
FORMULA 1”E EVET!!!
“GAYRET”E EVET!!!
GELİŞİM”E EVET!!!
GERÇEK DEĞERLER”E EVET!!!
“GERÇEKTEN İSTEMEK”E EVET!!!
GEZݔYE EVET!!!
“GÖZLEM”E EVET!!!
GÜLME”YE EVET!!!
GÜLÜMSEME”YE EVET!!!
GÜRÜLTÜYLE MÜCADELE”YE EVET!!!
GÜVEN”E EVET!!!
“HAKKANİYET”E EVET!!!
HASTALIKLARLA MÜCADELE”YE EVET!!!
“HAYAT”A EVET!!!
HAYVAN HAKLARI”NA EVET!!!
HAYVANLARI BESLEME”YE EVET!!!
“HEDİYELER”E EVET!!!
“HOBİLER”E EVET!!!
“HIZLI HAREKET ETMEK”E EVET!!!
HÜMANİZM”E EVET!!!
INTERNET”E EVET!!!
“İCATLAR”A EVET!!!
İLETİŞİM”E EVET!!!
“İLİK BAĞIŞI”NA EVET!!!
İNSAN HAKLARI”NA EVET!!!
İNSANI TANIMAK”A EVET!!!
“İSTEMEK”E EVET!!!
“KADAVRA BAĞIŞI”NA EVET!!!
KAN BAĞIŞI”NA EVET!!!
KAPSAMLI OLMAK”A EVET!!!
KARARLILIK”A EVET!!!
KARİKATÜR”E EVET!!!
KENDİ ADINI KENDİN SEÇMEYE VE KARAR VERMEK”E EVET!!!
KENDİNE DİKKAT ETMEK”E EVET!!!
KENDİNİ BİLMEK”E EVET!!!
KENDİNİ TANIMAK”A EVET!!!
KIŞ SPORLARI”NA EVET!!!
KOMEDݔYE EVET!!!
KONUŞMAK”A EVET!!!
KOŞULSUZ SEVGİ”YE EVET!!!
“MACERA”YA EVET!!!
MANTIK”A EVET!!!
“MASAJ”A EVET!!!
“MEDİTASYON”A EVET!!!
“MEYVELER”E EVET!!!
“MİSAFİRPERVERLİK”E EVET!!!
MİZAH”A EVET!!!
“MOTİVASYON (GÜDÜ)”A EVET!!!
“MUSLUK”A EVET!!!
MÜZİK”E EVET!!!
“NEŞE”YE EVET!!!
“NİTELİKLİ”YE EVET!!!
“NÖTR OLMAK”A EVET!!!
“OBJEKTİF BAKIŞ”A EVET!!!
ÖGRETMEK”E EVET!!!
OKUL”A EVET!!!
OKUMAK”A EVET!!!
OPERA”YA EVET!!!
“ORGAN BAĞIŞI”NA EVET!!!
“ÖPÜŞMEK”E EVET!!!
“ÖZGÜRLÜK”E EVET!!!
PAYLAŞIM”A EVET!!!
“POZİTİF”E EVET!!!
“POZİTİF DÜŞÜNCE”YE EVET!!!
POZİTİF GELECEK”E EVET!!!
“PROGRAM”A EVET!!!
“SAADET”E EVET!!!
“SABIR”A EVET!!!
“SADE”YE EVET!!!
“SADELİK”E EVET!!!
“SAF”A EVET!!!
SAĞLIK”A EVET!!!
“SAMİMİYET”E EVET!!!
SANAT”A EVET!!!
SARILMAK”A EVET!!!
SARIMSAK”A EVET!!!
SATORݔYE EVET!!!
SATRANǔA EVET!!!
SAYGI”YA EVET!!!
SEVGݔYE EVET!!!
SEVGİLİ”YE EVET!!!
SEKS”E EVET!!!
SEYAHAT”E EVET!!!
SICAK SU”YA EVET!!!
SİGARAYLA MÜCADELE”YE EVET!!!
SİNEMA”YA EVET!!!
SOLUK/NEFES EGZERSİZLERİ”NE EVET!!!
SORUMLULUK”A EVET!!!
“SÖRF”E EVET!!!
SPOR”LARA EVET!!!
SU”YA EVET!!!
SU SPORLARI”NA EVET!!!
ŞİİR”E EVET!!!
TAMAMLAYICI TIP”A EVET!!!
TEKNOLOJݔYE EVET!!!
“TEMİZLİK”E EVET!!!
TERCİH ETMEK”E EVET!!!
“TEŞVİK”E EVET!!!
“TİYATRO”LARA EVET!!!
TOPLU ULAŞIM”A EVET!!!
TOPRAKTAN GELEN”E EVET!!!
“TUTARLILIK”A EVET!!!
TÜM ZARARLILARLA MÜCADELE”YE EVET!!!
UÇMAK”A EVET!!!
“UYUM”A EVET!!!
“UZUN SAÇ”A EVET!!!
“ÜRETMEK”E EVET!!!
VEJETARYEN BESLENME”YE EVET!!!
“YAŞAMAK”A EVET!!!
“YAZMAK”A EVET!!!
YEŞİL”E EVET!!!
YOGA”YA EVET!!!
YÜRÜYÜŞ”E EVET!!!
YÜZMEK”E EVET!!!
“ZANAAT”A EVET!!!
“ZARAFET”E EVET!!!


-----------------------------------------------------------------------------

Söyleşi...


-----------------------------------------------------------------------------------


 Yaşam sürecimdeki bazı başlık,
dönem ve eşikler...Evrenin başlangıcı > Dünyanın başlangıcı > İnsanlığın başlangıcı > Kültür ve dilin başlangıcı > Yeni çağın başlangıcı +/> Düşünce, dil, felsefe, bilim, sanat ve tüzenin gelişmesi ve bazı önemli kişilerin katkısı/mirası ve de ...
( 13.7 milyar yıl > 4.7 milyar yıl > 7 milyon - 300.000 yıl > 30.000 yıl > 11.000 yıl öncesi +/> ... )

 
... 1974
 Ocak/Şubat - Gövdenin ilk gözeleri ve zigot.

1974 Ekim 19 - Henüz "ben"leşmeye başla(ma)mış gövdenin/bineğin/aracın, oksijenin yakıcılığıyla, ışıkla ve dünyayla tanışması.[1 milyar beyin gözesi] [Winterthur - Zürih - İsviçre]

1974 Aralık 19 - "Anlam ve değer" varolanı (")insan(") olarak sürecini tamamlayacağı ve yaşamı boyunca kullanacağı 15 milyar beyin gözesinin oluşmuşluğu.

1975 Ağustos 21 - Çok sevgili ve çok değerli kardeşim/"ikizim" Handan'ın doğması. :)  [7 aylık] [Winterthur - Zürih - İsviçre]

1980 - Bisiklet kullanmaya başlama.


1980 - 1984 - Özellikle İsviçre'deki evimizin yakınındaki ve çeşitli havuzda yüzmeyle geçen günler, aylar ve 1-5 metre sıçrama tahtalarından(tramplen) sürekli atlama ve su kaydırakları.

1980 Eylül - Okumayı henüz bilmesem de harfleri yazmayı, dayımın benim dilimden yazdığı mektubu kendi el yazımla gönderecek kadar bilerek ilkokula başlama.[Başladıktan birkaç gün ya da birkaç hafta içinde mahallemizdeki devlet okulunda bir dersteyken, bir amcamın kızının gelip beni alarak yarım gün değil de tam gün eğitim yapılan ve "kolej" denilen başka bir okula götürmesi][1,2,3. sınıf öğretmenimiz Şermin Aksoy'a, üzerim(iz)deki tüm değerli emeği, üstün çabaları, sabır ve anlayışından dolayı çok teşekkür ediyorum/z]


1981 Ağustos 21 - Annemin babası olan Nazım dedemin vefâtı. [Bilecik] Eda halamın evindeyken Erol eniştemin yaşlanma nedeniyle bunama durumunda olan annesinin iki saatliğine göz kulak olmak üzere bana bırakılmış olması.
[O iki saatlik sürede tuvalete girmiş ve elinde dışkıları mıncıklayarak çıktığını ve elini tüm duvarlara sürdüğünü görüp şaşkınlığımdan ne yapacağımı bilememe.][Dedemin vefatı üzerine İstanbul'a erken dönüş yolculuğunda ve içinde tabut olan arabamızın yolda kaza yaparak devrilmiş otobüstekilere yardım etmek üzere babamın çıkması ve birçok yerinin cam kırıklarından kesilip kan revân içinde dönmesi][6-7 yaşındaki bir çocuk için akılda kalan görüntü ve etkileyici olaylardan]

1981 - 1988 - Dayımın, sık sık kardeşimle beni sinema ve tiyatroya götürmeye başlaması ve daha sonraki yıllarda da kardeşimle kendimizin de tek başımıza sinemaya/tiyatroya gidişimiz.[En çok aklımda kalan oyun, Enis Fosforoğlu'nun, "Oktay, Bisikletini Nasıl Yedi?" oyunu]

1981 - Et yememeye başlama. [Hiçbir zaman da "sakatat" yememiş olma]

1982 - 1988 - Babamın, çocuklara göre olan bir yarış bisikleti almasıyla yedi yıl sürecek yoğun bisiklet kullanımı ve bazen de boş alanda babamın motorsikletini kullanmaya başlama.[Oberwinterthur - Zürih]

1982 Yazı - Bilim ve Araştırma kulesinde [Technorama] fizik ve kimya gibi çeşitli bilimsel deneyleri gözlemleme ve uygulama. Çok yakınımızda bulunan pistteki planör uçuşlarını izleme.[Oberwinterthur - Zürih]

1982 - İlkokul üçüncü sınıfta İngilizce derslerinin başlaması.

1982 - 1990 - İsviçre'deki yaz tatilimiz boyunca ve yıllar içinde çoğu Türk filmini ve bazılarını tekrar tekrar izleme.


1983 - "Kesim işlemi".

1983 - "Kesim işlemi" "armağanı/avuntusu" olarak, tüm hediyelerin bir oyuncak olmasının karşısında, dayım Mehmet'in, iki ciltlik Türkçe sözlüğünü armağan etmesiyle başlayan, sözlüklerle ve (doğru/yetkin) bilgilerle yakınlaşma, yoğrulma, yakın dostluk ve zihinsel, düşünsel/felsefî büyük eşik/milâd.[Çok teşekkür ediyorum]

1983 - "Pembe Yunus" kitabının, kitap okuma sevgisindeki artışa etkisi/katkısı fakat yine de yeterince kitap okumama ve sevmeme dönemi.

1984 - Karate kursuna gidiş.


1984 Ağustos 31 - Çok sevgili ve çok değerli Hakan'ımın doğuşu. :)
[Zürih - İsviçre]

1985 - İlkokul öğreniminin tamamlanması.[4 ve 5. sınıfın, neredeyse sadece matematik dersiyle geçmesi] [Yarım gün değil tam gün eğitim nedeniyle o dönem için bu durumdan "şikâyetçi olma" fakat sonradan farkını, artısını görmüş, anlamış ve kabul etmiş olma] [4. ve 5. sınıf öğretmenimiz Fatma Narin'e, üzerim(iz)deki tüm değerli emeği, üstün çabaları, sabır ve anlayışından dolayı çok teşekkür ediyorum/z]

1986 - Özel ders almak üzere Çapa'dan, Rumeli Hisarı'na, tek başına gitmeye başlama.


1986 - Fatih Sultan Mehmet köprüsünün, denizden gelen hazır parçalarının yukarı çekilerek ve birleştirilerek bir günde tamamlanmasını izleme.

1986 - Çok fazla tatlı, şeker ve çikolata yemekten ve de diş fırçalama alışkanlığı kazanamamış olmanın bedeli olarak okuldaki ağız ve diş kontrolünde, sınıfın sondan iki öğrencisi olan biri olarak ağzımda 8 çürük dişin olduğunu öğrenmek ve yine de pek akıllan(a)mama.

1986 - İngilizce hazırlık sınıfının isteksizlik ve tembellik nedeniyle başarısızlıkla bitmesi ve koleje devam edememe.


1987 Şubat - Anne ve babamın İsviçre'den temelli dönüşü. Anne ve babamla birlikte yaşamaya başlama ve onlarla birlikte yaşamaya "alışma"/alışamama süreci/yılları.

1987 Haziran - Okulların kapanmasından üç gün sonra yüksek bir duvardan atlayarak sağ bacağımın kaval kemiğinin kırılması.[Ayak parmaklarından kalçaya kadar olan alçıyla geçecek iki ayın ilk ayı yatakta, ikinci ayında ise tek bacakla sekerek dışarıda/sokaklarda] [Düşünsel/felsefî sorgulamalar ve Sağlıközgürlüğün önemi/önceliğini daha fazla anlama]

1988 - Steven Seagal ve aracılığıyla Aikido hayranlığı. Yaşamımda ve zihnimde çok önemli bir yer almaya başlaması.

1989 - Kung-fu kursuna gidiş, uzakdoğu felsefesinden yararlanma ve bolca uzakdoğu savunma sanatları filmi izleme.["Sarhoş dansı/dövüşü" denileni en etkileyici olanıydı]

1989 - Yoğun satranç kitabı okuyarak ve teknikleri çalışarak satranç oynama dönemi.

1989 Haziran - Ortaokul öğreniminin tamamlanması.

1989 Eylül - Turizm ve Otelcilik Lisesi'ne başlama.


1989 - Mavi kart alıp çoğu otobüs hattını kullanarak İstanbul'un bilmediğim bölgelerini gezme ve tanımaya başlama.

1990 Nisan - İlk staj otelimi kendi çabalarımla bulmaya çalışmam fakat eziyetlerden dolayı okul yönetiminden ikinci staj yerimi isteme.

1990 Mayıs - İkinci stajımda da var olan ağır çalışma koşulları, zorbalıklar ve bir garsondan haksız yere yediğim tekme nedeniyle kızarak stajı bırakmam ve eve dönme.

1991 - 1992 - Ansiklopedileri okumaya başlama dönemi.

1991 - ~ - Ağırlıklı olarak çok sevgili Erkin Koray ve Zülfü Livaneli'nin, çok değerli sözlerinden oluşan tüm şarkılarını, kesintisiz, yıllarca dinlemeye, kişisel bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaya başlama ve bugüne kadar sürdürme. FaRkLaR.net/sozluk/fark/54244

1991 Mayıs - İkinci yılın stajında, O'nunla tanışma ve ilkler.

1991 Haziran - Büyük yıkılış, hüsran, kayıp, "yara" ve üzüntüye karşın toparlanma gerekliliğini anlayarak ve kabul ederek geleceğe don biçmeden olasılıklara açık olma ve yaşamdakileri devam ettirmeye yönelme.

1991 Ağustos - Staj yerindeki "ünlenmeler"in yükü/baskısı nedeniyle oluşan sıkıntı ve deneyimler dolayısıyla iki ay daha devam edip çok iyi para[bahşiş] kazanabilecek olmama karşın tam tarihinde stajı tamamlama.

1991 - "%100 Düşünce Gücü" kitabını okuma ve kitap okuma coşkusunun ve yoğunluğunun artması.

1991 - Lise son sınıfta, daktiloyla[F] on parmak yazmayı öğrenme.[Ekrana ya da klavyeye bakmadan, çok hızlı yazabiliyor olmanın artısını ve getirilerini, tüm çalışmalarımdaki altyapı ve çok büyük bir kolaylık olarak yaşamım boyunca deneyimleme]

1992 - Turizm Meslek Lisesi öğrenimini tamamlama.

1992 - Anayasayı ve hukuk kitaplarını da mutlaka okumanın önemini ve önceliğini anlama, yasaları olabildiğince okumaya başlama ve sürekli anımsama.

1992 - Olan biten her durum/"dâvâ" ve ilişkide, usûlün/yöntemin, esastan önce olduğunu ve tutulması gerektiğini görmeye, düşünmeye, anlamaya ve buna göre yaşamaya başlama.

1992 - 2005 - Nisan ayındaki ilk otostopla, 12 yıl boyunca sürecek olan İstanbul içinde ve Türkiye'de otostopla gezme sürecine başlama.[6700 araç]

1992 Nisan - İş hayatına, çok iyi bir otelde ve iyi kazançla başlama.

1992 Haziran - ~ - Yalnız yaşamaya başlama.

1992 Temmuz - ~ - Ortaköy'de dolaşırken, çok sevgili Haluk Levent'i, öğrenciyken, ünlenmeden önce tanıma ve sonrasında tüm söz ve şarkılarını yoğunlukla dinleme, konserlerini, sanatsal, düşünsel/felsefî, toplumsal etkinliklerini ve yaşamını yakından takip etmeye başlama ve sürdürme.

1992 Ekim - AÖF Kamu Yönetimi bölümüne girip hafta sonlarında, İstanbul Üniversite'sinde dersler almaya başlama.

1993 Nisan - Motorsiklet [racing] sahibi olma. [Birkaç ciddi kaza atlattıktan sonra son yaşamsal büyük kaza vesilesiyle Temmuz ayında düşünmekte olduğum motor/"hız" "sevdâsından" vazgeçerek satma kararını verme]


1993 Temmuz - ~ - Kan vermeye başlama.[Sonrasındaki yaşamım boyunca, düzenli olarak üç ayda bir kan bağışına devam etme] 

1993 Ağustos - Borsa yatırım ve günlük alım-satımlara başlama, ciddi paralar kazanmaya/biriktirmeye başlama.

1994 Ocak 01 - Borsadan, işte kazandığımdan daha çok para kazanma nedeniyle tüm çalışanlara teklif edilen iki aylık ücretsiz izne balıklama atlama.

1994 Ocak 14 - Borsanın çöküşü. [15 Ocak Cuma olarak belirlenmiş, haftanın son gününde kazanılmış ve birikmiş çok iyi miktardaki parayla hayallerin gerçekleştirilmesi için borsadan zamanında çıkma kararına karşın tüm paranın bir hafta içinde kaybı.] [Kendimle birlikte babam ve birkaç arkadaşın da ciddi kayıplara uğramış olmasına aracı/"neden" olma][Bir hafta boyunca evden çıkmadan, gece-gündüz hüngür hüngür ağlama][Lüks ve gereksiz tüketimler, bol para harcamalardan sonra ücretsiz sinema kartını kullanmak için cebinde bilet alabilecek kuruşun bile kalmamış olması]

1994 Mart 01 - Sıkıntılar, yıkım, üzüntü ve parasızlıkla geçen kırkbeş günün sonunda, büyük bir mutlulukla elindeki işin değerini bilme ve tekrar toparlanmaya başlama.

1994 Mayıs - İki yıllık otelcilik deneyiminden sonra otelde çalışmama kararı alıp otelin Casino'sunda, çok sevgili Casino müdürünün özel desteğiyle bir haftalık krupiyer/dealer özel eğitimi alarak yeni işe başlama.

1994 - 1995 Mayıs - "Yüksek kazançlı" ve savurgan lüks bir yaşam tarzı, dönemi ve Casino'dan ayrılma. [Bahşiş olarak bile olsa kazanılan kumar parasının ya da havadan ve kolay gelen paranın ne bana, ne de öteki arkadaşlara yaramadığını görme/anlama]

1994 Ekim - Tekrar üniversite sınavına girip AÖF İşletme bölümüne girerek hafta sonlarındaki derslere devam etme.

1995 Mayıs - Vicdani redci olmama karşın babamın bazı ısrarlarıyla [ayrıntıları karışık ve sıkıntılı!] "zorunlu hizmet"e gitmeye nasıl kısmen iknâ ve teslim/"râzı" olduğumu 
tam olarak anımsayamadığım fakat ilgili şubenin, başvuru fazlası olmasından dolayı ancak Aralık'ta alabileceklerini söylemesi. ["Râzı olduğumda almıyorsanız, ben de siz istediğinizde ve hiçbir zaman bu 'zorunlu hizmet'i yapmam!" diyerek ve çok zor/ağır bedeller ödeyerek yıllarca kaçmaya/direnmeye başlama]

1995 - Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı boyunca yaşamımı nasıl sürdüreceğime karar vermek üzere herhangi bir iş yapmama. Yıllardır istediğim güney turuna çıkma ve Türkiye'nin güneyindeki tüm sahilleri önce bir arkadaşın arabasıyla ve daha sonra otostopla gezme.

1995 
Eylül - Gönlümde yatan aslan olarak gazeteciliğe, gazetede gördüğüm bir iş ilânı üzerine tam donanımlı olarak başvurduğum gün,
işe kabul edildiğim bir haber ajansında ekonomi, iş dünyası haberciliği ve foto muhabirliği yaparak gazetecilik yaşamına başlama.

1995 - 1999 - Tüm fuarlara katılma dönemi.

1996 - Çok sevgili Burhan Ulutürk'ün teklifiyle kurucu ortaklarından olduğu seyahat acentasında rehberlik yapmaya başlama. [Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konuklara, her gün bir, iki, bazen üç kez Sultanahmet'teki tarihi yapılarımızı gezdirme]

1996 - Amerika'da yaşayan müşterilerimden birinin önerisiyle ve o dönem Sultanahmet'te tanıştığım arkadaşlarımdan biriyle internet dünyasını keşfe ve kullanmaya başlama.

1996 - ~ - Rollerblade paten kullanmaya başlama.

1996 - ~ - Daha yoğun frisby oynama başlangıcı ve bitmeyecek dönemi.[Sürekli çantamda  bulunur.]

1996 Nisan - Mayıs - ~ - İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nde (İFSAK) fotoğrafçılık eğitimi alma. Gezi Evi'nde sevgili Faruk Akbaş'ın fotoğraf eğitimine ve gezi söyleşilerine katılma. [Daha sonraki yıllar boyunca, bugüne kadar sürekli olarak çoğu fotoğraf sergisi, sunum ve söyleşilere katılma]

1996 - Klavyede on parmak yazmayı, Q klavye ile çalışmaya ve hızlı bir biçimde yazmaya başlayarak tüm yayıncılık ve bilgisayar işlerimde en büyük kolaylık olarak yaşama.


1996 Temmuz - İlk web sitemi, İngilizce portal olarak kurma. [Siteye Amerika'daki bazı şirketlerden çok yüksek rakamlı teklifler gelmesine karşın,
insan ve toplum sağlığına karşı olmaları nedeniyle hiçbirini kabul etmeme]

1996 Ağustos - ~ - Ayasofya'daki mozaikleri incelemek üzere Japonya'dan gelen iki sanat tarihçisi konuğun yanında onlara kılavuzluk etmek üzere katılan, fotoğrafçılık, kaya üstü resimleri ve tarih sevdâlısı çok sevgili Ersin Alok ile tanışma.[Tanıştığımız andan itibaren ve bugüne kadarki kesintisiz dostluğumuzda yaşamıma kattığı nice bilgi, deneyim ve zenginliklerden dolayı çok teşekkür ediyorum] ErsinAlok.com

1996 Eylül - Habitat II Kongresi/Vadisi'nde gazeteci olarak görevli olma.

1996 Ekim - 2008 - Cep telefonunu, zararları nedeniyle yaşamımdan çıkarma.

1996  Ekim - 2001 - İstediğim, sevdiğim ve ilgili olduğum konularda üniversite okumayı sürdürme düşünceleri içindeyken çok sevgili Ahmet Çorak hocamla tanışarak başta psikoloji ve çok çeşitli felsefe, bilim ve sanat, yazın, şiir, dil, yönetim, ekonomi, tarih dersleri almaya başlama.[Tüm emek ve yakınlığından dolayı çok teşekkür ediyorum hocam]

1996 - Görevde ve etkin olan bir denizaltının içine girip her ayrıntısını görme fırsatı.

1996 - Doğan Cüceloğlu'nun tüm kitapları ve özellikle de "İnsan ve Davranışı" adlı psikoloji ders kitabını özellikle okuma ve çalışma dönemi.

1996 - İnsanın ve her bir kişinin, "Düşünce, Duygu, Davranış, Değer, Deneyim ve Dil"[6D] varolanı olduğunu daha iyi anlama; yaşamımı, düşünme ve okumalarımı buna göre, bu öncelikle oluşturmam gerektiğini anlama ve sürdürmeye başlama.[Her birinin, birbirini yüksek oranda etkilediğini/etkileyebileceğini göz önünde bulundurmanın yanı sıra ve ötesinde, düşüncenin öteki 5D'nin öncesinde ve/ya da en azından eşliğinde olması/tutulması gerekliliğiyle]["Üçgen/piramit" olarak değil küre ya da paralellik düşüncesi/ilişkisi/örneğiyle]

1996 - İhtiyârımızın[< "Hayır!" diyebilme bilgisi/isteği][yapmayabileceklerimizin, yiyip içmeyebileceklerimizin, söylemeyebileceklerimizin][en fazla birkaç yüz kadar],
"irâdemiz"den[milyonlarca olan/olabileceklerden] öncelikli olduğunu anlama ve yaşamımızın sonuna kadar hiçbir ânımızda unutmamamız gerektiğini anlama, oturtmaya ve buna göre yaşamaya başlama.

1996 - Okuma, gözlem ve düşüncelerim sonucunda, FaRkLaR Kılavuzu'nun başlangıcı olan tüm yaşamımızda, nesne/olay/konu/durumlarla olan etkileşim ve kişilerle olan ilişkilerimizde en çok karıştırılanların/karıştırılmayabileceklerin tespiti ve daha sonra ağırlıklı uğraşım olacak kılavuz/sözlük çalışmasının başlaması. FaRkLaR.net

1996 - 1998 - Ağırlıklı olarak, insanbilim(antropoloji) ve beslenme kitaplarını araştırma ve yoğun okuma dönemi. Hayvanların, mal, kaynak ve köle olarak kullanılmaması için hiçbir hayvansal ürün yememe ve kullanmamaya başlama. [Çözümün bir parçası değilsek, sorunun bir parçasıyızdır.] [Bitkisel, bütüncül ve bilinçli beslenerek, topraktan gelen ve gelmeyen ayrımının bilgisi, bilinciyle, "keyfiyet" değil sorumluluğuyla yaşamımı sürdürmeyi yeğleme] FaRkLaR.net/veganFaRkLaR.net/Beslenme

1997 - Türkiye Sinema Vakfı'nda (TÜRSAK) sinema eğitimine katılma.

1997 - Tahir Özakkaş'la tanışma ve Hipnoz kitabını okuma.[Daha sonraki yıllarda çeşitli konuşmalarını dinleme ve Psikoterapi Enstitüsü'ndeki söyleşi ve eğitimlere katılma.]

1997 - Aklın ilkeleri'nin[1- Özdeşlik || 2- Çelişmezlik || 3- Üçüncü olasılığın olanaksızlığı] öncelikli ve temel olduğunu, yaşamda, akılda, düşünmede, felsefede ve özellikle de bilimde, aklın işlevlerinin[Tümevarım || Tümdengelim] birbirinden ayrı ve öncelikli olmadığını, bunların sürekli anımsanması gerektiğini anlamış ve oturtmuş olma.

1997 Mayıs - Sigarayla Savaşanlar Vakfı'nda da gönüllü olarak çocukların ve gençlerin sigaraya başlamaması, içmeyenlerin tüzel(hukuki) haklarının korunması ve sigara içenlerin içmemeyi yeğlemesinde yardımcı olmak üzere yoğun eğitim ve çalışmalara başlama.

1997 Temmuz - ~ - Güney'de sürdürülecek bir çalışma için Kaş'a gitme ve orada tanıştığım iş arkadaşımdan aldığım bilgi, öğüt/öneri ve telkinlerle, beslenme ve doğal yaşam üzerine okuduklarımı pekiştirecek, çok sevdiğim ve fazlasıyla yediğim (rafine) şekerin/tatlıların ilerideki sağlığım için kesin olarak yaşamımdan çıkarılması kararı ve sürdürülmesi.

1997 Ağustos - İkinci web sitesi ve bilgi portalı olarak 400'ün üzerinde konu başlığı ve binlerce bağlantı, sayfa, yazı ve içerikle 6Dtr.com sitesini/portalını kurma.

1997 - Yaşamımızdaki ve tüm ilişkilerimizdeki En Önemliler/Olmazsa Olmaz'lar başlık ve içeriğinin oluşturulması. [Daha sonra 2003'te, KendiniTANI.com olarak ayrı bir siteye dönüşmesi]

1997 - "Genelleme", "indirgeme", "özdeşleştirme", "köktencilik", "toptancılık" ve "sonuç odaklılık" içine düşmeme durumunda ve zorunda olduğumuzu anlama, oturtma, sürdürme ve sürekli anımsama.[Hiçbir düşünce, söz ya da eylemimizin, yüzde vermeksizin "düşünülmesi, söylenilmesi ve yapılmasıyla", hiçbir şey düşünmemiş, anlamamış, söylememiş ve yapmamış olduğumuzun/olacağımızın anlaşılması, oturtulması ve sürekli anımsanması gerekliliğiyle]

1997 - Hiçbir düşünce ya da sözle sınırlandırılamayacak olan Zen ile tanışma, zen kitaplarını okuma. O dönem, bir oteldeki toplantıda kitaplarını okumuş olduğum sayın İlhan Güngören'e bazı sorular sorarak ve önemli açıklamalarını dinleyerek sohbet etme olanağı.

1997 - ~ - Ân'ın ve andakilerin bilincinde/ayırdındalığında olmak üzere, saati kolumdan çıkararak zaman kavramından olabildiğince uzaklaşabilmek üzere ve zamanı/zamandakileri dondurmamış olmak için fotoğraf çek(tir)meyi kesme, hiçbir görsel kaydın oluşturulmaması ve saklanmaması yönündeki çaba ve karar. [Unutabilmenin, anımsamaktan daha öncelikli ve değerli olduğunu anlama, kabul etme ve yaşamımı buna göre sürdürme]

1997 Ekim - Yapı Kredi Kültür Sanat'ın, "Salı Toplantıları"na katılmaya başlama ve sürdürme. [O dönemki konuşmaların yazılı metni, YKY tarafından yayımlanmıştır]

1997 - Bilardoyla ve Dünya Şampiyonu çok sevgili Semih Saygıner'le tanışma. [Elindeki kendi yazdığı bilardo kitabında, masanın her santimetresinin haritasını çıkardığını görerek şaşırma. Bunun bir oyun değil yüksek bilgi ve bilinç gerektiren çok iyi bir spor olduğunu görme, anlama]

1998 - Psikoloji derslerimizden birinde, "Zen ve Psikoloji" başlıklı sunumum.

1998 - Yaşamın özünde ve bütününde, anlam ve değer varolanı olan insanın/kişinin, zamanı gelirse/geldiğinde en önemli(öncelikli) olanların en başında gelenlerden biri olan doğada, fizikte, matematikte ve laboratuvarda geçerli olan, "ya ..., ya da" "kuralı/mantığı" ile değil
sadece insana ve insanın/kişinin yaşamına özgü olan,
"hem ..., hem de | ne ..., ne de ..." "kuralı/mantığı" ile yaşamı algılama, yorumlamanın önemini anlamaya başlama.[Daha sonraki yıllarda, okumalarda daha iyi ve net bir biçimde anlamaya ve açıklamaya başlayacak biçimde]
[Elimizi, pisliğe değdi diye kesmeyip yıkadıktan sonra yemek yaptığımız gibi!] FaRkLaR.net/sozluk/fark/3965

1998 - Tarih boyunca önemli bilgi ve deneyimlerin yansıdığı özlü sözleri de araştırma, okuma ve yaşamıma katma dönemi.

1998 Şubat - Hem tüm örgenlerimi, hem de gövdemi yapılması gereken psikiyatri muayenesinden alınan "zihinsel sağlık raporu"nun 24 saatlik noter kaydıyla onaylanıp Çapa Tıp Fakültesi'nin Anatomi Anabilim Dalı'na kaydettirilerek kadavra olarak bağışlanması.[Kazayla ya da herhangi bir nedenle ölümüm durumunda, yaşayan, olası birinci derecedeki yakınlarımın gereken işlemleri yapmasını özellikle rica ediyorum. Kardeşlerime tembihledim. Umarım vasiyetimi yerine getirirler. Toplumun ve/ya da "kendi" "değer, inanç ve kararlarına" göre hareket edilmemesi ve gözümü açık bırakmayacak biçimde bu vasiyetimin yerine getirilmesi dileği ve ricasıyla!][Avukatım, arkadaşlarım ve yakın çevremden de takibini, birinci derece yakınım olan kişiye/kişilere baskı yapması ve gereken işlemlerin yapılması için çaba göstermesini özellikle rica ediyorum]

1998 - Çeşitli tıp, anatomi ve fizyoloji derslerine katılım. Geceleri acil travma ve acil dahiliyede günlerce ve aylarca süren gözlem yapma dönemi.

1998 - Bir turizm acentasında tur önderliği yapmaya başlama. Birkaç kere Kapadokya ve Bodrum turu yapma.

1998 - ~ - Windows yerine Linux dünyası, açık kaynak kodu felsefesi ve .php / MySQL veri/tabanı yönetimi ile tanışma, öğrenmeye ve kullanmaya başlama.

1998 Ekim - Transandantal Meditasyon eğitimi alma.

1998 Kasım - Pasaport başvurusunda bakaya olarak polis eşliğinde ilgili şubeye götürülme. [Öğrencilik durumumun devam ettiği bilgisiyle salıverilme]

1998 Aralık - Romanya'ya gitme fakat evinde kaldığım kişinin kızı tarafından soyulmuş olarak evden kaçması nedeniyle ve başıma daha fazla olumsuzluk gelmemesi için Türkiye'ye ani ve zorunlu dönüş. [Dilini bildiğim/konuşabildiğim ülkemdeki tüm zorunlu/"istemediğim" koşullara kısmen de olsa daha bir râzı olma]

1998 - Aydınlanma, zihinsel/düşünsel, yaşamsal devrim. [Neredeyse, "Ben, o'yum" diyebileceğim kişiyle yazılı söyleşileri üzerinden tanışma] [Yaşamımdaki en önemli, büyük değişim, dönüşüm ve sürekli eşiği]

1999 Ocak - O'nunla olan bir aylık yoğun sohbetimizin başlaması ve aydınlanma süreci. Adımı B olarak değiştirmek için bir aylık her yönüyle düşünme süreci ve karar verme. Bbiledegil.com/p/adm.html

1999 Şubat - 18 aylık zorunlu kamu hizmeti yerini öğrenmeye gideceğim sabah uyandığımda belimden aşağısının felç olması ve böylesi büyük bir felâketten çok korkmuş olarak nasıl düşüneceğimi ve ne yapacağımı bilemeden ve de çok fazla panik yapmadan 10 - 15 dk. düşündükten ve öylece hareketsiz kaldığıma ikna olduktan sonra tekrar uykuya devam edip birkaç saat sonra öğleden sonra uyandığımda bacaklarımı tekrar duyumsuyor ve hareket ettirebiliyor olarak uyanma.

1999 Şubat - Zorunlu kamu hizmetin acemilik döneminde, çok ağır ve çok daha zor koşullarıyla ünlü, tüm kaçak ve suçluların cezalarını çektikten sonra zorunlu hizmetini yapmak üzere gönderildiği daha da kötüsü olan yanındaki hapishaneye kolaylıkla düşme korkusu da bulunan Sivas - Temeltepe'deki 4. bölükte başlama. [Sürece yenik düşmenin utancı ve üzüntüsü nedeniyle kimsenin haberdar edilmeden ve beş kuruşsuz, yine otostopla Sivas'a gidişte, havanın çok soğuk olması nedeniyle ağır hastalanmış biçimde akciğer yangısı/iltihabı(zatürie) başlangıcı][Sürekli iyileşir gibi olup tekrar üşüterek, hastahanede ve tedavilerle geçen üç ay][Bir keresinde akşamüstü soğukta saatlerce ve hiçbir açıklama olmaksızın bekletilme sonucu sinir krizi geçirme. Daha sonra Ankara'daki bir hastahaneye sevk edildiğimde bir gece psikiyatri kliniğinde delilerin bulunduğu ve kapıların üzerine kilitlendiği hapishanede sabaha kadar uyumadan kaygı içinde sabahı bekleyip muayene sonunda sağlıklı olduğum görülüp tekrar Sivas'taki bölüğe yine otostopla dönüşüm]

1999 Mayıs - Acemilikte girilen İngilizce sınavı sonucuyla NATO askeri olarak Belçika Shape bölgesinde görevlendirilmek üzere Ankara'daki ek sınavlarımız yapılırken, en düşük rütbeyle, en üst rütbe alanı içinde zorunlu kamu hizmetini gerçekleşmesini istediğim, donanımıma ve özelliklerime uygun işlerde, günde en az 18 saat sürekli çalışarak ve aylarca dışarı/izne bile çıkmayarak bile olsa çok verimli/etkin bir süreçte olmanın mutluluğuyla]

1999 Aralık 30 - Yeni binyıla[millennium] girmek üzere Taksim'deki kutlamalarda olmak için üç günlük izin alma ve coşkulu kutlamalarla Taksim Meydanı'nda girme. [O zamanlar çok "önemliydi" :) ))) ]

2000 Mayıs - Bina koridorunda bulunan yeni çıkan ve önerilen kitaplar vitrininde, Krishnamurti'nin kitapları ve Cengiz Erengil'in kitabıyla tanışma ve okumaya başlama. :)

2000 Ağustos - Zorunlu hizmetin tamamlanması, mutluluğu ve özgürlük...

2000 Eylül - ~ - Gezginler Derneği Başkanı ve Maden Mühendisi olan Orhan Kural'la İstiklâl'deki Atlas pasajı girişinde karşılaşarak tanışma ve Gezginler Derneği aylık toplantılarına katılmaya başlama ve kesintisiz yirmi yıl boyunca devam etme.

2001 - ~ - Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı boyunca katıldığım meditasyon eğitimlerinin sonunda çok sevgili Cengiz Erengil ile tanışma. Çıkışta ve yürürken yaptığımız konuşma sırasında beni çok sevgili Metin Bobaroğlu'yla tanışmak üzere yönlendirmesi. Tanıştıktan sonra bugüne kadar kesintisiz, özel görüşme ve haftalık olarak yapılan felsefe, disiplinlerarasılık, kadim bilgelikler ve özellikle de anadolu bilgeliği/irfanı toplantılarına yirmi yıl boyunca kesintisiz devam etme. [Emek, anlayış, yakınlık ve katkılarınızdan dolayı, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum Metin hocam]

2001 - Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Us, Düşün ve Ötesi" dergisinin, Değerler Sorunu (6.) sayısına, "Sizin de Bir Misyonunuz Olsun! Misyonun ne?" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/sizin-de-misyonunuz-olsun-misyonun-ne

2001 - ~ - Bir meditasyon derneğinde "Affetme/Affedebilme" çalışmasına katılma. [Kendimi, yaşamımdaki, olan bitenleri, hataları, yanlışları affetmeyi ve unutmayı yeğleyerek bu bilinç ve tutumu sürdürme]

2001 Ekim - 2018 - Us Atölyesi Felsefe Grubu'nun haftalık felsefe toplantılarına katılmaya başlama.

2001 Kasım - Caddebostan Kültür Merkezi'nde, Anadolu Aydınlanma Vakfı katılımcılarına, "Zen" başlıklı sunumun yapılması.

2001 - 2020 - O'nun felsefe, bilim ve tarih derslerine katılmaya başlama ve sürdürme. [Yaşamımdaki çoğu konuda, düşünsel ve özellikle de felsefe ve bilim tarihi alanındaki yerin çok yüksek. Çok teşekkür ediyorum hocam.]

2002 - Tüm önceliğimin yoğun kitap okumak olduğu, üzerimde en az 3-4 farklı alandan kitap bulunan, ayda 30-40 kitap tamamladığım ve yürürken bile kitap okuduğum, günlerimi sabahtan akşama kadar İstiklâl'deki kitapçılarda geçirdiğim ve bu dönemde, bir kitapçının kelepir kitaplar bölümünde rastladığım Ali Demirsoy hocanın Dirimbilim(Biyoloji) kitapları [Yaşamın Temel Kuralları] ve bilimsel altyapıma yüksek katkıları.

2002 Mart - Çok sevgili Metin Bobaroğlu'nun, O'nunla tanışmaya göndermesi ve vefâtına kadar beş yıl boyunca ziyaretine, çok değerli ve özel eğitimine devam etme.

2002 Mart - Yaşamın, tüm iddia ve dâvâ edinme/oluşturmaların aksine, Terk-i Dâvâ olduğu bilgisinin/uyarısının gelmesi, anlama, buna göre yaşama ve sürekli anımsama.

2002 Mart - Öncelikle Sabır'ın, daha sonra tahammül ve tenezzülün, ayrıca ilim-irfan ve aşk, şevk gerekliliğinin, sonrasında da yokluğun yeterince düşünülerek anlaşılması sonucunda, kişiliğin ancak bu bilgi, bilinç ve süreçten sonra oluşacağını anlama ve sürekli anımsama. FaRkLaR.net/SABIR

2002 Mart - Yaşama, doğaya, olana bitene, kişilere, nesnelere olan teslimiyet ve tevekkülün de yaşamdaki en yüksek farkı yaratanlar olduğunu görmek, anlamak ve buna göre yaşamaya başlama. Varolanın, yaşamın ve yaşamanın gerçekleşebilmesi için de ölüm gibi bir kesinliğin, fiziksel olarak gerçekleşmesinden önce zihnimizde, iddia, inat ve kibir gibi bazı sivriliklerimizin giderilmesini sağlatacak olan ölmeden önce ölme gerekliliğini anlama.

2002 Mart - Yaşam pistinin, %33'lük bir yanında, nesne/olay/durum kulvarıyla birlikte, ortadaki %33'lük kişi kulvarında sürdüğünü görüp ne yazık ki, kalan %34'lük kulvar olan kavram kulvarına yüzümüzü pek çevirmeyip yeterince yararlanmadığımızı görerek bu sorunun parçası olmamak ve çözümün bir parçası olmak üzere yaşam pistinin tamamının kullanılma gerekliliğiyle çalışmayı ve hizmet etmeyi yeğleme. [Hiçbiri arasında öncelik ol(a)masa da ille de bir öncelik olacaksa bunun, ne nesneler, ne de kişiler kulvarı değil kavram kulvarı olması gerektiğini anlama, çevreme anlatmaya ve anımsatmaya başlama]

2002 Mart - O'nunla ve O'nunla, çok yakın bir aralıkta tanışma ve altı yıllık bambaşka bir yoğun eğitim süreci.

2002 Nisan -  Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Us, Düşün ve Ötesi" dergisinin, İletişim Sorunu (7.) sayısına, "Kendinize Sorun!" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/kendinize-sorun

2003 - 2020 - O'nun felsefe ve mantık derslerine başlama ve sürdürme.

2003 - Azerbaycan'dan gelen Aikido ve Aikijitsu ustası olan Vagıf Babayev ile özel ve yoğun bir eğitim süreci.

2003 - Önemli(Özel) Günler Takvimi'ni oluşturmaya başlama ve 6Dtr.com sitesindeki sayfaların, 24 saat boyunca o günün ilgili sayfasından açılmasını sağlama.[Google(Doodle) da 2005'ten itibaren başladı bu uygulamaya] 6Dtr.com/OZELGUNLER

2003 Ekim - ~ - Çok sevgili tiyatro oyuncusu, operacı ve komedyen Kaan Erkam ve Oda Tiyatrosu'yla tanışma, tiyatronun yaşamım(ız)daki bambaşka yeri ve bitmeyeceğini tahmin ettiğim dostluğumuz.

2003 Mayıs - 6Dtr.com sitesinde bir bölüm olan Kendini Tanıma'nın ana ve öncelikli başlıklarının, ayrı bir adreste KendiniTANI.com olarak yüzlerce sayfa ve binlerce bağlantıyla yayına başlaması.

2003 - Çeşitli tıp derslerine, ameliyatlara ve otopsilere, gözlemci ve öğrenci olarak katılma.

2004 Mart 05 - ~ - 6Dtr.com sitesinde bir bölüm olan Karıştırılmaması Gerekenler, FaRkLaR Kılavuzu/Sözlüğü [ FaRkLaR.com / FaRkLaR.net ] olarak 60.000 farkın oluşturulacağı biçimde yayına girmesi ve tüm hızıyla devam etmesi. :)

2005 - Adâlet'in ve temeli/kökeni olan Rızâ'nın, yaşamın merkezinde olduğunu ve tutulması gerektiğini, kavramsal olarak anlamaya, tanımlamaya ve daha çok paylaşmak gerektiği düşünce ve tutumuna öncelik vermeye başlama.

2005 Şubat 15 - Çok sevgili ve çok değerli Pelin'imizin doğuşu ve mutluluğu. :) <3

2006 [< 1998] - ~ - Yaşamın özünde ve bütününde, insanın/kişinin, zamanı gelirse/geldiğinde en önemli(öncelikli) olanların en başında gelenlerden biri olan
doğada, fizikte, matematikte ve laboratuvarda geçerli olan, 
"ya ..., ya da" "kuralı/mantığı" ile sınırlanarak değil tüm bu mantıkla bildiklerimize/bilebileceklerimize ek olarak, sadece insana ve insanın/kişinin yaşamına özgü olan, 
"hem ..., hem de | ne ..., ne de ..." "kuralı/mantığı" ile yaşamı algılama, 
yorumlamanın önemini anlama, oturtma ve sürekli anımsa(t)ma.
[Elimizi, pisliğe değdi diye kesmeyip yıkadıktan sonra yemek yaptığımız gibi!] FaRkLaR.net/sozluk/fark/3965

2006 Ocak - ~ - GosterGe.net Bilişim ve İnternet Hizmetleri'nin başlaması ve sürmesi. [Yaşamımı, kişilerin ve kuruluşların sitelerini kurarak ve yöneterek sürdürme]

2006 Haziran - Güneyde, bir organik tarım çiftliğine yerleşme, birkaç ay süreyle işletmesini yürütme ve devretme.

2006 Eylül - Çıralı'ya yerleşme. Ayşe ve Selahattin ile birlikte Flora Akdeniz Bahçesi'nde [ olymposflora.com ] doğal ve yalın yaşam deneyimleri.

2006 Aralık - ~ - Omurilik Felçlileri Derneği [ TOFD.org ] Başkanı olan çok sevgili ve değerli Ramazan Baş ile tanışma, dostluğumuz ve dernek gönüllüsü olarak çalışmalarda bulunmaya başlama.[Hepimizin, her an engelli olma/kalma olasılığının belirli bir seviyede olması, olumsuzlukların başımıza geldikten sonra değil gelmeden önce yapabileceklerimizin yapılabilmesi bilgi ve bilinciyle]  FaRkLaR.net/sozluk/fark/37462

2007 Ocak - İstanbul'a dönüş ve Burgazada'ya yerleşme.

2008 Ocak - ~ - Susabilme bilincine gelerek ve yaşamımın bundan sonraki döneminde de ağırlıklı ve öncelikli olarak, yapabildiğim kadarıyla bu tutumu devam ettirmeyi yeğleme.[Susmak ve Dinlemek için "1001 Neden"i yazma. FaRkLaR.net/SUS | FaRkLaR.net/Dinle ]

2008 - Otostopla Bodrum yolculuğuna çıkma fakat hiçbir araç sürücüsünün yoldan otostopçu almadığını, saatlerce güneş altında bekledikten sonra kabul ederek İzmir'e giden bir otobüse binip İzmir'e vardığımda gece yarısını geçmiş olması ve hiçbir otobüsün çalışmaması nedeniyle bir internet kafede sabahlama ve bu sırada birkaç yıldır yakınlığımız olan Attila Atasoy'un tüm şarkılarını sabaha kadar dinleyerek geçirme. [Ne şarkıları varmış. Zorlu ve fakat bu açıdan harika bir geceydi. Tebrik ve teşekkür ederiz sevgili Attila Atasoy]

2008 - Cep telefonu almak zorunda kalma. [İnternet bankacılığını kullanmak için güvenlik kontrolü amacıyla cep telefonunun zorunlu tutulmasıyla]

2008 Ekim - Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Us, Düşün ve Ötesi" dergisinin Ahlâk Sorunu (10.) sayısına, "Yok DEĞİL/YERİNE Var değil" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/yok-degilyerine-var-degil

2009 Ocak - 2015 Mart 16 - Osmanlı Türkçe'si lûgatını okuma, sözcükler/kavramlar arasındaki FaRkLaR'ı işaretleme ve 3.000'e yakın farkı açıklamalarıyla birlikte kılavuza girme. FaRkLaR.net/lugat

2009 Kasım 17 - Çok sevgili (anne)annem Latife'nin vefâtı ve derin üzüntüsü. [O güne kadarki büyük/küçük yanlışların daha çok farkına varma. Varlığın, ne yazık ki yoklukta anlaşılması] [Bazen, bir "ilke" için herkesten, bazen de sevdiğimiz ya da bizi seven bir kişi/insan için tüm ilkeler(imiz)den vazgeçebiliriz/vazgeçebilmeliyiz!]

2009 Kasım - ~ - Bisikletli yaşamın tekrar başlangıcı. Ulaşım maliyetini düşürmek için tekrar bisiklete binmek üzere 12 taksitle, en ucuz bisikleti alarak başlayıp yaz kış, İstanbul'da her yerden, her yere tüm ulaşımımı bisikletle yapmaya başlama.

2009 - ~ - Çok sevgili ve çok değerli Yaşar'ımız ile tanışma, dostluğumuzun başlaması ve sürmesi. :) <3

2009 - Kendimi, ne olduklarım değil/yerine ne Olmadıklarım/Oldurtmadıklarım, Yapmadıklarım/Yaptırtmadıklarım, Düşünmediklerim/Düşündürtmediklerim, Söylemediklerim/Konuşmadıklarım/Söylettirmediklerim/Konuşturtmadıklarım üzerinden tanımlama. Bbiledegil.blogspot.com/p/kisisel.html

2010 - 2020 - Çok sevgili Baha Zafer hocanın Bilim Tarihi derslerine katılmaya başlama ve sürdürme. FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422

2010 - ~ - Birkaç yıldır felsefe toplantılarından tanışık olduğumuz, topluluk içinde özgüven ve cesaretine hayran olduğum Murat'ın, dil ve kavramlar üzerine olan ilgisi/önceliği ve soruları doğrultusunda başlayan sohbet ve arkadaşlığımızın, yıllar içinde eşi Seher ve çocuklarıyla olan yakınlığımızla da ailesinin bir parçası (gibi) oluşumun, her konuda sürekli destekleri, anlayışları doğrultusundaki dostluğumuzun ve paylaşımlarımızın yıllar içindeki ayrıntılarıyla çok yakın ve yoğun bir biçimde sürmesi.[Her türlü ilgi, yakınlık, paylaşım ve desteğin(iz)den dolayı, tekrar tekrar ve ayrı ayrı, çok teşekkür ediyorum.]

2010 Mayıs - Ad değiştirme davasının, özellikle bireylerin hakları için açılmasını kabul etme. [Sevgili Metin Bobaroğlu ve İskender Doğan'ın, dâvânın tam destekçisi olarak tanıklık etmesi] [İkisine de tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum]

2010 Haziran 18 - Çok sevgili ve çok değerli B Selin'imizin doğuşu ve mutluluğu. :) <3

2011 - ~ - Daha sonra Sarıay Derneği olarak değişecek ve devam edecek olan Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır! Derneği'nin kuruluşundan itibaren yönetiminde görev ve sorumluluklar alma.

2011 Kasım 07 - 10 - Bisikletliler Derneği'nin her yıl, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni  ve Anıtkabir'i Ziyaret için yaptığı, Şişli'deki Atatürk Evi'nden, Ankara'ya, Anıt Kabir'e, Ata'mıza Saygı sürüşündeki bisikletlileri uğurlamak üzere Şişli'den yola çıktığımızda, Caddebostan'a kadarki Boğaz köprüsü geçişi dahil olmak üzere tüm araçların çaldığı korna ve alkışların coşkusuyla hazır olmamama karşın onları bırakamayacağımı belirtip Ankara'ya kadar [450 km.], bisikletim ve donanımımın yeterince uygun olmamasına karşın bisiklet sürme. [İlk gün, Adapazarı'na kadar ve akşam başlayan son birkaç saat boyunca da yağmur altında sırılsıklam sürdüğümüz 165 km. ve Öğretmen Evi'nde kaldıktan sonra ikinci gün Bolu'ya sürüp bir sporcu misafirhanesinde kaldıktan sonra da üçüncü gün Kızılcahamam'a kadar pedallama ve bir kaplıca otelin desteğiyle otelde dinlenme. 10 Kasım sabahı da yola çıktıktan kısa bir süre sonra saatin 09:05 olmasıyla yolda Ata'mıza saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'mızı söyleyip öğlen Anıtkabir'i ve Ata'mızı demir atlarımızla ziyaret edişimizin verdiği onur, gurur ve mutluluk]

2012 Ocak 22 - Babamın, önceki yıllarda iki yıl arayla iki bacağının da şeker hastalığından dolayı kesilmesi, sonrasındaki rahatsızlıkları ve en son dönemdeki yoğun bakıma alınarak vefâtı. :( (((((( [Hiç istememiş olsam da 16 yaşındaki kopuş ve çeşitli tartışma ve ciddi kavgalarımızdan sonra son kez, bilinci yerinde değilken görmüş olmak ve hastahane koridorunda sabaha kadar beklerken düşündüklerim, ne kadar hatalı olsa da, olmasa da, söylemesem de olabilecek ağır sözler söylemiş olmanın pişmanlığı. Bunlar için artık özür dileme fırsatı ve olanağının kalmamış olması] [Bilgisizlik, yoksulluk ve zorluklar içinde geçen çocukluk ve gençliğinden sonra sahip olabildiklerini yeterince isabetli kullanamamış ve değerlendirememiş olmasının yanı sıra, bu süreçteki, istemeden de olsa yaptığı kendine, sağlığına, eşine ve çocuklarına yüklediği yüklerden, sıkıntılardan dolayı çok ciddi yanlışlar yapmış olsa da en önemli noktanın, çocuklarına olan sevgisinin yüksek olduğunu anımsayarak, red ve göz ardı edilemeyecek sevgisi dışındaki yanlışlarının göz ardı edilebileceğini kabul etmiş olma]

2012 Mart 12 - FaRkLaR Kılavuzu'nun ilk 25.000'lik içeriğinin konulara/bölümlere göre ayrılmış olmasının yanı sıra, bu tarihe kadar ve sonrasındaki içerikleriyle birlikte tüm farkların sözlük olarak ayrı bir yapı ve tasarımda tek tek görülebilecek biçimde veritabanına girilmesi.
FaRkLaRsozluk.com

2012 - ~ - Çok sevgili ve çok değerli Muharrem Balcı'yla Yeşilay Başkanı'yken tanışma.[Aynı zamanda, çeşitli dernek ve oluşumların kurucusu, Hukuk Vakfı Başkanı] [Sigara gibi önemli bir mücadelenin sağlık diliyle değil hukuk diliyle sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması ve bu doğrultuda yaptığı yoğun çalışmalara nedeniyle çok teşekkür ediyorum/z... Bu yolculukta birlikte hareket etmeye devam etmekten de büyük onur ve gurur duyuyorum. Hepimizin de bu konuda desteğinin tam olmasını rica ediyorum. Konunun ciddiyetini anlayamayanlar için de bireyler ve toplumlar üzerinde oynanan trilyonlarca dolarlık büyük oyun ve sömürünün boyutunu görmek, iyice anlamış olmak için çalışmalarımızı incelemeniz ve özellikle de Narcos dizisini izlemenizi/anımsamanızı rica ediyorum/z] ["Kahve tüketiminin" de sigara ve uyuşturucu gibi, birey ve toplum için ne kadar büyük bir sorun/tehdit olduğunu görerek trilyonlarca dolarlık birkaç ürün arasında yer alan ve öncü sigara firmalarından birinin de en büyük kahve üreticisi olduğunu bildiğimiz kahve tüketimiyle mücadeleye daha yoğun başlama ve kesintisiz sürdürme] FaRkLaR.net/BAGIMLILIK | FaRkLaR.net/tuze FaRkLaR.net/psikolojiFaRkLaR.net/Beslenme | FaRkLaR.net/TIP |   FaRkLaR.net/toplum

2012 Ağustos - Tekrar Burgazada'ya yerleşme.

2012 Aralık - Ad değiştirme dâvâsının "reddi" ve Yargıtay'a(/temyize) başvuru.

2013 Eylül - 2005'te kurduğumuz doğal ve organik ürünlerin satışını yapan bir şirketin ortaklığına katılma.

2013 Ekim - Uzun yıllar sonra tekrar kavuşma ve mutluluğu. :)

2013 Aralık - Ne yazık ki, tekrar uzaklaşma ve üzüntüsü. :(

2013 - Beyoğlu'nda, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda, Şişli'de ünlü bir restoranda ve Park Orman'da sigara denetimleri ve baskınlarını gerçekleştirme.[Spor ve her türlü kültürel etkinlikten, içki reklamı, sponsorluklarının kaldırılması ve engellenme kararını hızlandırmaya aracı olmanın onuru, gurur ve mutluluğu]

2014 Nisan - ~ - Şefkat Derneği ve Evsizler Evi yönetim toplantılarına tekrar katılma. [Hepimizin bir gün çok zorlu durumlara düşebileceğini göz önünde bulundurarak ve sürekli anımsayarak, başımıza geldikten sonra çıkaramadığımız ve duyuramadığımız sesimizi, olanaklarımız ve gücümüz yerindeyken olabildiğince gerçekleştirebilmek, dayanışmak ve paylaşmak gerekliliğiyle]

2014 Eylül 29 - Sokakta yaşayan evsizlere çorba ve yemek dağıtmaya başlama. [Ayrıca, battaniye, mont, bot, giyecek dağıtımı][Lütfen katkı ve desteğinizi esirgemeyiniz...] sefkatder.org

2015 Şubat 27 - "Çare/ler/Çözümler" yazısının yazılması ve güncemde yayınlanması. Bbiledegil.blogspot.com/2015/02/careler.html

2015 Nisan - 2020 - Türkçe sözlüğünü, tekrar, baştan sona sözcükler/kavramlar arasındaki FaRkLaR'ı belirlemek üzere okuma, işaretleme ve binlerce farkı, açıklamalarıyla birlikte FaRkLaR Kılavuzu'na girme. FaRkLaR.net

2015 Ekim - ~ - Çok sevgili ve çok değerli Yaşar'ımızın ilk ve sonraki konserlerinin heyecanı, coşkusu ve mutluluğu. [İlgin, sevgin ve yakınlığından dolayı çok teşekkür ediyorum Yaşar] FaRkLaR.net/YASAR

2015 - 2020 - Hukuk Vakfı'nın, 23 yıldır ve tüm yıl boyunca kesintisiz süren Genç Hukukçular Salı derslerine katılmaya başlama ve kesintisiz sürdürme.

2016 Ocak 04 - Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Düşün-ü-yorum" kitap dergisinin "Sınır" başlıklı özel sayısına, "Kendini (Sınır[lar/ın]da) Tanı!" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/kendini-sinirlarinda-tani / Bbiledegil.blogspot.com/2016/01/kendini-snrlarnda-tan.html

2016 - Yaşamımdaki ciddi maddî sıkıntılar, yoğun stres altındaki koşullar, hareketsizlik, kötü/yetersiz beslenme gibi çoklu nedenlerle sindirim sistemimin bozulması sonucu çok büyük olmasa da ameliyat, tedavi süreci ve iyileşme.

2016 Haziran 24 - Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Düşün-ü-yorum" kitap dergisinin "Kaygı" başlıklı özel sayısına, "Kaygı DEĞİL/YERİNE Saygı" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/kaygi-degilyerine-saygi / Bbiledegil.blogspot.com/2016/06/kayg.html

2017 Şubat 19 - Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Düşün-ü-yorum" kitap dergisinin "Umut" başlıklı özel sayısına, "Ümit Yitimi DEĞİL/YERİNE Ümit" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/umit-yitimi / Bbiledegil.blogspot.com/2017/02/umit-yitimi-degilyerine-umit.html

2017 [< 2001] - ~ - Yıllardır dost olduğumuz ve kardeşleştiğimiz İzzet'in, çok zorlu bir durumumda ve dönemimde, tüm ilgi, anlayış, katkı ve desteğiyle yardımlarda bulunması ve yıllar içinde devam etmesi.[Her zaman için çok teşekkür ediyorum]
 
2017 Mayıs - Şirketin iflâsı.

2017 Kasım - Ad değiştirme dâvâsının, Yargıtay tarafından "reddi" ve karar düzeltme başvurusu.

2018 Şubat 16 - FaRkLaR Kılavuzu'ndaki kılavuzların ve özellikle Tüze(Hukuk) bölümünün kitap olarak basılması çalışmalarına başlama.

2018 Mart - Sözlük ve Dil Araştırmaları Merkezi'nin[SÖDAM]'ın kurulması ve sözlük çalışmalarına ağırlık/yoğunluk ve öncelik verme.

2018 Nisan - FaRkLaR Kılavuzu'ndaki Kişisel Yönetim ve Gelişim başlıklarının belirlenerek farklı bir kılavuzun daha oluş(turul)masına başlama.
FaRkLaR.net/kisiselgelisim

2018 Temmuz - İlk gece sürüşü. Dayımın aracıyla Dalyan'a yaptığımız yolculuk ve gecenin sonundaki bir huysuzluğu nedeniyle yanından ayrılarak ertesi sabah çıkacağım Marmaris ve Bodrum yolculuğuma gece 12'de çıkmış olma. [Yoldaki ışıkların bitip dağın başladığı yerde zifiri karanlıkta, büyük bir korkuyla da olsa Köyceğiz'e kadar gidebileceğimi düşünüp oraya kadar bu biçimde gittiysem Akyaka'ya kadar da giderim diye düşünerek yola devam edip Marmaris sapağından saparak Marmaris'in zorlu yollarında tek başıma 100 km.lik yolu tamamlama] [Çok sıradışı bir deneyim olmakla birlikte güney turlarında gece yolculuk yapılabileceğini de keşfetmiş olmamı sağlaması]

2018 Ağustos 20 - Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Düşün-ü-yorum" kitap dergisinin "Ütopya" başlıklı özel sayısına, "Bin/bir, Olmayan, Güzel Yer: "Ütopya" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/bin-bir-olmayan-guzel-yer-utopya / Bbiledegil.blogspot.com/2018/08/binbir-olmayan-guzel-yer-utopya.html

2018 Eylül - FaRkLaR Kılavuzu'ndaki başlıkların, öncelikli olarak okunması/bilinmesi yıldızlanarak belirlenmesiyle farklı/ ve çok özel bir kılavuzun daha oluş(turul)ması. FaRkLaR.net/YILDIZLILAR

2018 - 2019 -  Psikoterapi Enstitüsü'ndeki çeşitli söyleşi ve eğitimlere katılma.

2018 Ekim - FaRkLaR Kılavuzu'ndaki Tüze(Hukuk) bölümünün kitap olarak basılması.

2019[< 2009] - Dünyanın çevresini dolaşmış kadar bisiklet sürmüş olma.[40.000 km.][Her yıl, yaklaşık 4.000 km.]

2019 -  Ad değiştirme dâvâ reddine, karar düzeltme başvurusunun, Yargıtay tarafından "reddi" ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru.

2019 Mart 17 - Dayımın(babamın/ağabeyimin), bisikletle yol alırken, hızı ve dikkatsizliği nedeniyle bir "sürücünün"  arkadan çarpması sonucunda vefât etmesi. :( (((((( [Konuşulamamış ve paylaşılamamış onca şeyin olanağı ve olasılığının tamamen ortadan kalkmış olması. Ancak, ölümünden bir hafta önce telefonda konuşmuş olmak. Yıllarca adımı değiştirmiş olmamı defalarca anımsatmış, birkaç kez tartışmış ve bir dönem konuşmamış olarak kaldığımız bir dönem ve bu değişikliğe itibar etmemiş olsa da vefâtının üç ay öncesinde belki de kısmen şaka yollu olarak yıllar sonra yılbaşı gecesi daveti üzerine evine giderken B diye seslenmeyi kabul edebilmiş olması :)]

2019 Nisan - Dayımın, 9 yaşındayken hediye ettiği sözlüğü, o da 9 yaşındayken çok sevgili Selin'ime hediye ederek bilgi ve sözlük sevdâsının onda da devam etmesi için önemli bir adım daha atma ve düşünsel/zihinsel üretiminin, nitelikli ve artarak sürmesini dileme.

2019 Ağustos 19 - Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın, "Düşün-ü-yorum" kitap dergisinin "İnsan Hakları" başlıklı özel sayısına, "Rızâ" başlıklı yazının yazılması ve yayımlanması. dusunuyorumdergisi.com/riza / Bbiledegil.blogspot.com/2019/08/riza.html

2019 Aralık - 2020 Şubat - Adalardaki atların, sömürü ve eziyetlerden kurtulması, faytonların tamamen kaldırılması için 42 günlük Yaşam Nöbeti'ne katılım ve başarılı sonuç alarak atların özgürlüğüne kavuşturulmasının mutluluğu. :) <3 [Tüm katılımcı ve destekçilere tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum/z...]

2020 Ocak - FaRkLaR Kılavuzu'nda, genel blog ve kişisel B Blog oluşturulması. FaRkLaR.net/blogFaRkLaR.net/Bbiledegil

2020 - Yaşamımızdaki herhangi bir eylem, iş, konu, kişi, ilişki ya da durumda, hiçbir zaman, zemin ve koşulda, hız yapmama ve yapılan her işe yeterince özen göstermenin, iki kulağımızda sürekli küpe olması gerekliliği.

2020 Nisan [< 1996] - 24 yıl içinde tüm okuma ve gözlemlerimin yanı sıra, çeşitli sohbetler dışında -yollarında geçirdiğim saatler/süreyi de dışarıda tutarak- doğrudan dinleyicisi olarak katıldığım çeşitli ders, toplantı ve söyleşilerde geçirmiş olduğum yaklaşık 20.000 saatlik oturumun düşünülmesi ve  hesaplanması.[Altı yıllık bir tıp fakültesi eğiminin 8.000 saat olduğu bilgisiyle][Neyi, ne kadar "bilsek" ya da "bil(e)mesek" de, bilmenin, ne yapmayabileceğimizi bilmek, yapılmasa da olanın yapılmaması, söylenilmeyebilecek olanın söylenilmemesi, yenilip içilmeyebilecek olanın yenilmemesi/içilmemesi gerektiğini anlama ve sürekli anımsama][Bir şey ki, yapmasan da olur. YAPMA! Bir şey ki, söylemesen de olur. SÖYLEME!][Doğaya olan yakınlık, öncelik ve teslimiyetimizin olabildiğince yüksek olması][Her ne ve/ya da ne kadar "şu ya da bu" olursak/olmazsak "olalım/olmayalım", varoluşumuzun yeterli ve çok değerli olduğunu anlayarak ve sürekli anımsayarak yaşamanın gerekliliği][Varoluşun, bilgiden önce geldiği bilgisi ve bilinciyle yaşama bilgisinin mirası, saptamaları ve önerileriyle]

2020 Mart - Haziran - Covid-19 salgını nedeniyle karantina döneminde olmak. Tüm olumlu/olumsuz koşullara karşın yılmadan çalışmalara, hizmete, üretime ve yaşama devam etme. [FaRkLaR Kılavuzu'nun altyapısını geliştirme ve güncelleme. Sevgili Ender Çıkış'a çok teşekkür ediyorum/z...] [K harfindeki eklemelerin yapılması] [Mayıs ayının bu son günlerinde de yıllardır düşündüğüm böyle bir çalışma için 26 Mayıs sabahı başlayıp 29 Mayıs'a kadar devam etmek üzere üç gündür yazmaya çalışma][Bekleyen ve yeni olan bazı dizi ve filmlerin izlenmesi] 


[Her ne kadar böyle bir çalışmanın yapılması bazıları için "olumlama/takdir", bazıları için "olumsuzlama/eleştiri" "konusu" olacak olsa da artılarının, eksilerinden daha fazla olacağının inancı ve ümidiyle, kişisel beklentilerimin etkin ve baskın olmadığının düşüncesi gibi çok çeşitli nedenlerle yazılmıştır.]

2 yorum:

  1. Çok etkileyici (iyi ki okudum).

    YanıtlaSil
  2. İyi ki varsın B, ve, yer açtığın bütün kişiler- zamanında, şimdi...

    YanıtlaSil