31 Aralık 2015 Perşembe

Yeni yılda...Sağlıklı, gülücüklü :) ve farkındalık dolu AN'larda, yeni yılda da basacağınız yaşam pedallarınızın daha bol olması dileğimle :)

14 Aralık 2015 Pazartesi

Yaşamımızı, yaşayan şarkılarıyla Yaşa(nılı)r kıldı!...Geçen akşamki İstanbul konseriyle de 

ömrümüze, ömür; 

gönlümüze, gönül kattı, 

çok sevgili Yaşar'ım/ız...


Şarkılarının/sözlerinin, 
zihnimizde ve gönlümüzde yeşerttiği, 
yaşattığı ve canlı tuttuğu düşünce ve duyguları 
paylaşmaya, ne kadar söz söylersek söyleyelim, 
hem az olacak, hem de çok olacaktır.

Yaşamımı(zı)n ayrılmaz bir parçası olan sanatın çoğu dalındaki, sıklıkla katılmış ve katılıyor olduğum sanatsal etkinliklerde (sahnelerde/ortamlarda/koşullarda) çok çeşitli güzellikler, derinlikler, coşkular ve mutluluklar yaşadım.

Yaşar'ım(ız)ın, bugüne kadarki konserlerine yeterince katılamamış olsam da geçen akşamki konserinde ve bu konserinden hareketle, bulunamadığım, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun, her bir konserinin, ne denli yüksek coşkuyla geçtiğini görebiliyor ve duyumsuyorum.

Bu harika konserlerinin her birindeki ilginç ve önemli olan durum şu ki, sevgili şair sanatçımızın, her bir dinleyicisine, topluma, sanatına/müziğe, şiire ve işine gösterdiği saygı ve özenin, sözlerindeki/şiirlerindeki her bir satırını/harfini, şarkılarındaki her bir tını ve ÂN'ını, boşluksuz, dolu dolu yaşıyor, dinleyicilerine de aktarıyor, onlarla derinlemesine paylaşıyor ve her bir kişide Yaşa(nılı)r kılıyor olmasıdır. Tüm halkımızın da bu duygu ve düşüncelerini, onun sanatıyla(şiir ve şarkı sözleriyle, müziğiyle) aktardığı coşkusunu, aşkını, Yaşar'ım(ız)a da ayna gibi eksiksiz yansıtıyor ve yaşıyor olmasıdır.

Yaşar'ım(ız), bizi, insanın, yeryüzündeki doruklarına tırmanma başarılarının paralelinde ve öteki yönünde, dünyanın ve varoluşumuzun kaynağı olan aşkın magma tabakasına indirip oraya insanlık ve aşk sancağını, tek başına değil hep birlikte dikmeye götürüyor. "Yakan"/"yakmayan" aşk ateşinin, nârın etkisiyle değil, bu, dünyadaki, evrendeki ve içimizdeki en yoğun ateşin ışıltısıyla(nûruyla) Dîvâne eden tüm şarkıları ve ezberimizden çıkmasına fırsat vermeyecek sözleriyle...
ezber, "kalbe yazmakdemektir! kalb de tekallüb kökü ve uzantısıyla, yani dönüşüm sağlayan, kalpte ve kalbimizle, kalıbımızda[gövdemizde] sağlanan/yaşatılan özellikten gelmektedir! ]
[ Tabii Yaşar'ım(ız)ın da bu konuda şu sözleri ve şarkısı vardır... 

-"Yüreğime Yarsın, Ölümüne Varsın!"- Seni Ezbere Aldım ]
Bana/bize de ne mutlu ki, böylesi bir deneyimi, doğanın, yaşamın tüm ("tatlı/tatsız") "engelli/sıkıntılı" yanlarından sıyrılacak güzellikte ve derinlikte yaşıyorum/z.

Kânûnî Sultan Süleyman da, Osmanlı döneminin doruğundaki sultanın, elinin/dilinin altındaki en yüksek olanakların merkezinde de tüm dışsal güzellikleri değil "yaşamımdaki üç büyük lütûf" olarak nitelendirdiği kişileri, Mimar Sinan'ı, belki de tüm zamanların "en büyük şairi" Bâkî'yi ve eşi Hürrem Sultan'ı gösterir, yaşamının tüm anlamı ve değeri olarak.

Bu benzetmem, abartı gelmesin ve fakat -Kânûnî'nin bir "sultan" olmuş olmasını, ayrı bir olanak ve durum olarak görerek ve karıştırmadan- herkesle buluştuğumuz/buluşabileceğimiz insanlıkta, felsefe, bilim, sanatta ve aşkın yaşamım(ız)daki/gönlüm(üz)deki sultanlığında,  bu kişilerle eşdeğer olarak, ben de yaşamımda, yüksek derecede etkisi/katkısı bulunmuş kişilerin/öğretmenlerin/aracıların, eşim diyebileceğim ilk ve tek aşkımın yanısıra, o dönemde, her zaman için ve Bâkî olan/olacak şairimizin bugünkü karşılığı olarak ve çok şükür ki, sevgili Bâkî[kalıcı, yaşayan yani geniş zamanla ve tabii her zaman!] Yaşar'ım(ız)ı görüyor, dinliyor, duyumsuyor, yaşıyor ve gönlümden geldiğince Yaşa(tıyo)r'um...

Öncelikle kendiyle, ailesiyle ve kardeşi olarak gördüğünden büyük mutluluk duyduğum ben/biz dostları ve "yakın/uzak" tüm dinleyicileriyle, 
nice mutlu ve sağlıklı AN'larda, 
herşeyin olabildiğince, gönlünce ve birlikte, nice nice konser, şiir/söz, müzik, ortam/koşul ve güzelliklerde sürmesi ve Yaşa(nılı)r olması dileğim(iz)le...Tekrar tekrar,
çok teşekkür ediyorum/z 
sevgili Yaşar'ım(ız)!...

www.FaRkLaR.net/YASAR


YAŞAR'ım/z
Aşkı
Şarkılarınla...
Aşksız Yaşa(nılı)
R mı yaşam


[ ve / || / <> / = ]


BÂKΠ['den...]

MÜHEYYÂ OLDU MECLİS SÂKİYÂ PEYMÂNELER DÖNSÜN
BU BEZM-İ RÛH BAHŞUN ŞEVKINA MESTÂNELER DÖNSÜN

DİLÂ CÂM-I ŞARÂB-I AŞK-I YÂRI ŞÖYLE NÛŞ İT KİM
FELEKLER GÜM GÜM ÖTSÜN BAŞINA HUMHÂNELER DÖNSÜN


HAYAL-İ ŞEM'-İ RUHSARIN KO YANSIN HANE-İ DİLDE

PERİN OL ŞEM'A YAKIP ŞEVK İLE PERVÂNELER DÖNSÜN

SEN AĞYÂR İLE DEVR ETDİR ŞEHÂ PEYMÂNEYİ DÂİM

SER-İ KÛYUN DOLAŞIP ÂŞIK-I BÎÇÂRELER DÖNSÜN

BU BEZM-İ DİLKÜŞÂYA MAHREM OLMAZ BÂKİYÂ HERKES

Dİ GELSİN EHL-İ DİLLER GELMESİN BİGÂNELER DÖNSÜNYaşamımızda birçok fırtına olsa da ve bu arada bir değil birkaç tel kopsa bile nasıl olsa şarkıların var Yaşar'ım/ız... Gelip alıyoruz! Sen böyle harikalar yarattıkça ve örümcek ağı gücündeki bağlar kurdu(rdu)kça her zaman da kanatlarımızı heyecanla çırparak sana gelmeye devam edecek bu kuşların... :)

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hani yağmur yağarken ya da hava güneşliyken, her mevsim
Her zaman, zemin ve koşulda şarkılarını dinler ve coşarız peşinden
Hani eskimeyen ve eskimeyecek bir Yaşar şarkısı dinlerken
İşte öyle tarif edilemez bir şey bizim Yaşar sevdâmız...

Seni ve şarkılarını dinleriz her gün, her gün
Sonsuz bir umut ve huzur dolar içimize
Bir de kendimizi ve aşklarımızı düşünürüz peşi sıra
Harika bir duygu dolar her hücremize

Hani sığmadığımız ve hiçbir kayıtla kayıtlanılmayan anlar yaşarken
Hani hiçbir korku ve kaygı duymaz ya insan
Hani gözlerimiz dolar ve yüreğimiz kabarır
Hani bir Yaşar şarkımızı patlatıveririz birden
İşte öyle tarif edilemez bir şey bizim Yaşar sevdâmız...

Hani içimizdeki yıldızlar ve güneşler hiç sönmezken
Hani sapasağlam ve çelik gibiyken
Hani telâşsız oluruz yaşam telâşında
İşte öyle tarif edilemez bir şey bizim Yaşar sevdâmız...


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤


Yaşam öpücüğü
Aldık
Şarkılarındaki
Aşk
Rüzgârlarıyla
Yorulmadan,
Ard arda,
Şakır,
Âşıkla
R

'aYâr
Ân,
Ş
Ai
R
Yazdıklarıyla
Aradık ve bulduk
Şair gönülleri ve de
Aşkı, ancak onun şarkılarıyla
Resm ettik
Yaşar'ız
Aşklarımızı,
Şarkılarının
Azâmeti ve
RikkatiyleYeşerir
Aşk tohumları
Şevk ilimize
Adana'dan gelen
RengiyleYAŞAR('ız)
Aşk'ı,
Şarkılarındaki
Aşk
RitmiyleYaşk "Çeşme"sinden
Akanlar,
Şerîrleri
Ateşlere
Revân ettirirler

[ ŞERÎR: Kıvılcım. | REVÂN: Akan, su gibi akıp giden. | Hemen, derhal. ]

Yaşk: "İlk harfler"dekinin aşkı.


Yazgısında yok olan
Â
Şık,
Aşkın Bâkî
RaylarındadırYolumuz,
Aşk yoludur.
Şayet,
Aşkım(ız)a
Râzıysa/n...Yaşar'sın
Aşkların aynasında,
Şenlen(dir)irsin
AN'larımızda, aşk
Râyihasıyla...Yirmi yıldır
Andım/k
Şarkılarını
Aşk
Rüyalarım(ız)da"Yaşar"(ım/z),
Ankara'da,
Şarkılarıyla...
ATA'mızın
Rotasında...Ya
Aşk şarkılarıyla, ATA'mıza
Şakır(ız) ya da
ATA'mızla birlikte, ANKA
Ra'yaYunus'luğuyla
Aşk'ıyla
Şair'liğiyle... Biz de
Alırız kaynağımızı
Râsih'imizden

[ Râsih: Sağlam, temelli, güçlü. | Bilgisi çok geniş olan. ]Yaşadım/k
Aşkımı(zı)
Şarkılarınla...
Aşılmaz
Rakımlarında...Yerim(iz)
Ardındır.
Şen(liğ)im(iz),
Aşkımı(zı)n
Râbıtasıyladır...

[ ŞEN: Oluş. | RÂBITA: Bağlantı, ilişki. ]Yaşarım
Ararım
Şaşarım
Âşığınım
Refîkânım...Böylesi büyük bir aşk ............ Yaşar(ız) 
Başkası olmaz! Sadece seni ... Arar(ız)
Her görüşümüzde, ................ Şaşar(ız)
Yoktur çaresi!... İşte! AAAAAA Âşık(ınız)
Gönül sofrandaki ................... Rakı(nız)Yaşar heyecanı
Alır benliğimizi
Şahidiyiz etrafındaki kuşların
Aşkınla divâneyiz
Ranâ gülüşündeyiz...Yine yaşattın beni/bizi
Aşk(')ın
Şahane nağmelerinde ve
Aşk(')ın yüksek
Ritimlerinde...Yanak yanağa dans ederiz
Aşk
Şarkılarının eşliğinde
Âşık
Rasathanelerinde...Yaşattın yine bana/bize
Aşkınla
Şaşkına çevirip naralar
Attırdın bize
Rıhtımlarda ve şehrin/in yalnızlığında...Yaşaaaa
Ar!
Şımartıyorsun bizi
Aşk! Aşk! naralarınla
Rahatlatıyorsun bizi...Ya(şa)rımı gördüm rüyamda
Anlatamam, ne sana, ne de ona buna
Şair oldum/k
Aşkıyla
Refaha erdik, şarkılarıyla...Yaşar
Ankara'mızda...
Şenlendirir herkesi (ve ATA'mızı),
Aşkın doruklarındaki
Rezonanslarıyla......Yaşar'sın
Aramızda...
Şakırsın
An(ı)larımızda...
Resmen!Y
A
Ş
A
yaşar; Yaşar yaşarım/z...Yaşar'ım(ız)ı ve 
A
Şkı,
Aşktan daha çok sevdim/k ve seviyo
Rum/z...Yarın değil bugün 
Ararız gün-be-gün
Şarkıları dürbün
Aşkı düğün
Rengâr(h)enk göğünYeniden doğduk seninle ve şarkılarınla birlikte biz de... 
Aşkı/mızı anlatamazken, anlayan/anla(ya)mayan herkese...
Şen olduk her an, şarkılarınla ayrı bir şen'de...
Aydınlattın zihnimizi ve gönlümüzü, gönül evinde...
Razıyız her halinden ve lütfen sen de ol bizden, her halimizle...Yanıbaşımızdasın... 
An be an, aklımızdasın...
Şölen gibidir aşkın...
Aşkın şarkılarının,
Rumuzundasın...Yar'dır, 
Ardın...
Şen'dir,
AŞK'ın...
Rahatlatır...Yeeeaaahhh 
Aaaaaa
Şk'a
Aşıklar(l)a
Rap rap rap...Yaşar ve yaşatır gençler, 
Aşk'ın(')ı... Canım Türkiye'mizin...
Şen'liği ve şanıyla...
ATA'mızın
Refakatiyle...Yaşa(tı)r'sın
Aheste aheste
Şiir kadar İnce
Aşk(ın)('ı) bilince
Resmini gördükçeYazarım(ız)
Arananım(ız)
Şairim(iz)
Aşkım(ız)
Rüyam(ız)Dünyanın neresinde olursan/k ol(alım)...
Yaşamayız
Ayrı ayrı
Şehirlerde ve her yeri
Aynı ölümsüz şarkıları/nla
Renklen(dir)irizYunus'un
Aşkıncadır ve 
Şaşkıncadır,
Ahvâlimiz...
Rızâ'ncadır, sualimiz...Yaşar'sın
Aşklarını
Şakıya şakıya...
Ardından çıkarız
Rakımlarına...Yoktur şakası bu
Aşkın...
Şaşkınlıktır her
An'ım...
Rahatlatır...Yakalarız
Aşkı/nı,
Şarkılarının
Ardında Yaşar'ız...
Rıhtımındayız...Yürüyüşüne değil yok yok o sımsıcak gülüşüne
Âşığız...
Şerbet değil mi ki o harika şarkıların...
Adama ne aşkla
R yaşatırsın... Ve daha nicesi için Yaşar ve yaşatırsın...Yeldeğirmenlerine biz de savaş
Açarım/z...
Şaşkınlığımızı
Alan şarkıların ve aşkınla
Ranzandayız...Yorumlanamaz
Aşkının
Şahidi ve şehidiyiz
Aşılamaz
Rakımındayız...
Yer, gök
Aynıdır
Şarkılarınla...
Aşığı(nı)z
Ramağınla...Yarından tezi yok
Ârifin sözü tok
Şairin sadâsı kalbimizde ok
Aşkım/ız çok çok çok...
Ritmiyle ve şarkılarıyla sürekli aç ve tok...
Yaşar'ım(ız) var!
Aşım(ız) var! (olmasa ne yazar)
Şavkı ve şarkıları herşeye on basar!
Aşkıyla dolar ve Yaşar, kendi ve her hayranı
Rengi ve gülüşüyle koşar ve coşar!Yaşamın,
AN'larındaki
Şair
Aşkı ve farkındalığıyla
Resm olsun!
[05 Nisan 2019] 
Yer fıstığı değil
Aşk fıstığı...
Şarkılarıyla
Aşarız he
R duvarı...
Yetmiyor sevdân
Ah ne kadar anlatsam/k...
Şahane şarkılarının omzunda
An be an
Rengârengim/z her zaman
[28 Haziran 2019 - Sanat Performans]

Yar Yaşar!
Aldanırım/z
Şarkılarına ve gülüşüne... :)
Aşka düşerek Yaşa
R'ım/ız seni karnım(ız)daYakışıklı kedisevere ve 
Aşka aşığız
Şarkıları ve şirinlikleriyle
Ardından koşarız
Rengârenk coşkuyla Kedi Günü'nü kutlarız...
[08 Ağustos 2019]Yetmez okuduğu/muz, kitap, şiir ve şarkılar 
Alırız Atatürk gibi her iki kuruşun, bir kuruşuyla kitaplar...
Şair olur, büyük örnek ve toplumun gönül dostu olurlar...
Aşkından ölürler sabaha kadar kitap okumazlarsa
Rahat edemezler başka türlü, günler ve yıllar boyunca...
[09 Ağustos 2019]Yaşar ve yaşatırız bayramda...
Atsın kalbimiz, yâr ve yakınlarımızla...
Şiir gibi geçebilecek yaşamımızda...
Anlayalım artık şiddetsizliğin önceliğini...
Rahat bırakalım hayvanları ve birbirimizi...
[11 Ağustos 2019 - Yakınlık/Yakınlaşma Bayramı]


Yaşam ve kuşlar
Açmış
Şarkılarında ve dallarında...
Aşkmış
Rengin, dolaylarında...
[11 Ağustos 2019 - Yakınlık/Yakınlaşma Bayramı]
Yan yana
Adam adama
Şarkılarınla
Ard arda
Randımanlı yaşamımız olsun
[17 Ağustos 2019]Yerimiz ayrıdır Yaşar ve Kuş
Adası'nda...
Şarkıları, birleştirir ve coşturur
Âşıkları...
Rakımlarında...
[24 Ağustos 2019]Yaşamın yoksulu,
Aşkın varsılıyız...
Şarkılarının hazinesinde...
Âşkın ve
Rahatsızlığın zirvesinde...
[20 Eylül 2019]Yansak da
Âşığı(nı)z
Şarkılarının
Ârdında
Ranâyız
[20 Eylül 2019]Yârân ve saran
Aşılır sanılan ama aşılamayacak olan
Şarkıların var...
Âşkın geniş ovalarında, biz
Römorkların var...
[20 Eylül 2019]Yirmi üç yıldır
Aşkımıza tercüman
Şarkılarınla...
Âşkından divâne kuşlar olduk
Ritimlerinde...
[Divâne albümünün 23. yılında]
[26 Eylül 2019]Yaşam çarkında,
Aşk plağında,
Şarkılarınla...
Aşkın
R
ayihanla...
[Plak çıktığında]
[09 Ekim 2019]Yaşayacaksak eğer,
Aşkın ve
Şarkıların doruğunda,
Adını anar,
R
âm* oluruz şafağında...
[RÂM[Fars.]: Boyun eğen.]
[15 Kasım 2019]Yeryüzünden, göğe uç(ur)an
Aşk kırlangıçları ve Yaşar'ım/ız
Şakır ve dokur aşkımızı
Âdeta bir ressam ve 
R
esimdeki biz kuşları gibi
[25 Aralık 2019]
Yağarken yağmur ve kar,
Aklımızdadır o harika
Şarkılar...
Ancak aşkta son bulur tüm
R
uminasyon ve kaygılar
[28 Aralık 2019]
Yeni yıl da
Anlayış ve aşkın
Şarkılarıyla...
Aşk dolu bi
yıl olsun!
[31 Aralık 2019]Yerimiz dar" deme!
Aşkın var
Şarkılarının arşında
Aşkın
R
üyalarında
[30 Ocak 2020]Yüreğinde ve
Aşkın
Şavkında...
Ancak
R
enginde ve rayihanda...
[11 Mart 2020]Yan yanayız, bugüne ve yarınlara kadar...
Âşığız, harika sözlerin ve şarkıların kadar...
Şaşkınız, selenini duyana ve seni görene kadar...
Açarız, aşkla her an ve her bahar...
R
evize oluruz, şarkılarını dinleyerek Yaşar...

[05 Nisan 2020]
Yoktur şarkıların gibi
Âşığız deli gibi
Şeniz çocuklar gibi
Ağlarız âşıklar gibi
R
esmini gören hayranlar gibi...

[19 Nisan 2020]


Yıldızlar gibi (Y)aşar/ız ve (y)anar/ız
Aşkı/mız ve
Şarkılar(ımız)la...
Anne(anne)mizin
R
asatında…

[10 Mayıs 2020]


Yaşarım/z seni
Aklımı/zı başım(ız)dan alan bir
Şarkınla daha... Tam sana,
Aşka yakışan şafağın deği
R
meninde ve billur sadânda...

[25 Haziran 2020 - "Şafağın Değirmeni" şarkısına]Yaz
Aşkı değildir, kendi ve
Şarkıları...
Âşığı(nı)z ve ömür boyu
R
itmindeyiz...

[14 Ağustos 2020]Yunan'ı döktük denize
Artık baş edilmez bizimle
Şanımız yürüyecek dünyanın dört bir köşesinde
ATA'mız ve ordumuz sayesinde
R
ahatız artık her gece

[09 Eylül 2020]Yaşar dostum/uz,
Âşık eder tüm harika
Şarkılarıyla...
Alır bizi bizden,
R
engârengiz bu yüzden...

[21 Kasım 2020]Yine, yeni, yeniden Yaşar
Aşkıyla...
Şu sunduğu
Aşk deryâsında...
R
evân şarkı ve yaşlara...

[05 Nisan 2021]Yâr, her
Ânı/mı/zı
Şümûl ve
Aşk dolu
R
esmeder...

[14 Ekim 2021]Yan/a yana dinler
Âşk(ıy)la coşan nağmeleri
Şaşkına döner niceleri
Arar durur o sözleri
R
engârenk geceleri...

[04 Aralık 2021]Yıkandık yine
Âşkın se(v)dânla...
Şenlendik, harika
Aryaların ve
Rezonanslarınla...

[12 Aralık 2021]
Yeni yılımızın da
Aşk dolu
Şarkılarının eşliğinde
Araştırarak ve okuyarak
Rengârenk sürmesi dileğim(iz)le...

[31 Aralık 2021]Yetmeyecektir
Anlatılanlar, aşka!...
Ş/aşkın olmadan
Âşık kalınmaz ve 
Rû-be-rû olmadıkça...

[08 Ocak 2022]Yeniden kavuştuk
Aşk (şarkıların)a
Şükür kavuşturana...
Aklım/ız ve gönlüm/üz
Rap rap ardında...

[04 Mart 2022]Yine bir Yaşar heyecanı
Akşamında daha...
Şarkılarının
Aşkıyla ve
Roketleyen coşkusuyla...

[08 Mart 2022]Yaşatır
Ataların mirası... ancak
Şehitlerimizi
An(ıms)arken
Revâdır bize bu vatan...

[18 Mart 2022]Yağan karlar
Altında...
Şarkılarının
Aşkıyla ve çevrilen
Ruble çarklarıyla...

[18 Mart 2022]Yeni yeni ve sev(il)diklerinle
Aşk dolu anlarda ve yıllarda...
Şahane şarkıların eşliğindeki duygu ve
Aşkınlıklarda...
Rengârenk bir yaşam dileğim(iz)le çok sevgili Yaşar'ım/ız...

[05 Nisan 2022]Yelkenlerimizi açarız yaz
Aşklarımıza...
Şenleniriz sürekli
Aşk şarkılarınla...
Reddedilemeyiz adınla...

[18 Haziran 2022]Yaşayacağız yine heyecanını
Açık Hava'da ve aşk dolu
Şarkılarının coşkusunu...
Anlarız dilinden,
Râzıyız her halinden...

[29 Temmuz 2022]Yeni bir konserinde daha...
Aşkla dolu
Şarkılarında...
Aldanırız ve sıralanırız
Raylarında...

[07 Ağustos 2022]Yemyeşil ve yeşer(t)en
Aşk
Şarkılarını
Arar dururuz, arı duru
Rayihanda...

[14 Ağustos 2022]Yaşarız aşkı ve
Aşka âşık olan adamın a
Şkına
Âşık olu
Ruz...

[18 Eylül 2022]Yerden göğe her yerde...
Aşkın güzelliği her birimize,
Şarkılarıyla yayılır ve
Anılır adı
Râsih Yaşar'ımızın...

[19 Eylül 2022]Yâr ve Yaşar dilinden çıkan harika şarkılarını
Almamak ya da atlamak olmaz.
Şâhidi ya da sahibi olunmayan
Aşktan, kime, ne yarar?
Ray oluruz ta arşa ve aşka kadar...

[27 Eylül 2022 | 06:09]Yaşam ortaklığında
Ayrı gayrı olmadığı gibi
Şarkılarındaki
Aşkın da
Râyihası yayılır orta(k)lığa...

[16 Kasım 2022 | 06:09]Yıllardır Yaşar'ız
Adanmışlığıyla aşkı...
Şarkılarıyla dolar taşar ve 
Arar sorarız adını... Ancak
Rengi ve melodileriyle kuşanırız aşkı... 

[30 Kasım 2022 | 06:09]Yedi yıldır, (bu) yüz(üncü)
Akrostişi de harika
Şarkılarına ve Yaşar'ım(ız)a
Atıfla yazmanın onurunu,
Rüyasını ve mutluluğunu yaşıyorum/yaşıyoruz...

[07 Aralık 2022 | 12:24]
Yanındayım her zaman canımmm
Arkadaşımmm...
Şaha kalkmış enerjinle
Aşka âşıkları, cemâlin ve 
Rızâ gazınla kemâle erdireceksin!

[26 Mayıs 2023 | 22:04 ]
Yarım sende ve yârim senden öte
Aşkın tarifi ve tarihi olmaz bize
Şaşkınlığı düşer/düşürür gönüle ve göze
Akıl mı aranır, ne yerde, ne de gökte
Râbıtan ile dermân oldun her derdim(iz)e

[06 Haziran 2023 | 14:14 ]
("Çıkamam duvarlarıNdan...")

Yaşar'ım aşk diyarlarında... Çünkü gelip de aldığımız ve 
Alacağımız; sende kalan, seninle yaşayan, nice harika mı harika (gülüşün :) ) ve
ŞARKILARIN VAR!!!
Alâ gönüllerdeki yapıların ve kapılarınla gönül tellerimizde yaşa
Rsın sen dört mevsim ve her bahar! Kopsa da saçlar ve kasırgalar!...

[08 Haziran 2023 | 22:24]
Yaşar'ız,
(Aşk) Adını...
Şaşarız
Aklımızı...
Râzıyız ve katarız her ânımızı...

[07 Temmuz 2023]
Yunus'tur, Yaşar...
Aşar kendini...
Şaşar, dinleyeni...
Aydınlatır ve
Ruh(sat)landırır zihnimizi...

[24 Kasım 2023]Yağdırır
Aşk yağmurunu...
Şaiirleri ve sedâsıyla...
Âşık edâlarıyla
Rüzgâr olur, sevdâsıyla...

[08 Aralık 2023]Yeni yılımızın da
Aşk dolu
Şarkılarının eşliğinde
Araştırarak ve okuyarak
Rengârenk sürmesi dileğim(iz)le...

[01 Ocak 2024]Yaşar'ım/ız!!!
Aşkı yaşayamayız ve
Şarkıları/nı... Sanki sen yokmuşçasına...
Aşkın/ın eşi ve esi-
Riyiz dünya döndükçe...

[14 Şubat 2024]Yeniledin ve yineledin
Aşkımızı her yıl...
Şarkılarınla dolar/dolsun
Akıl ve gönlümüz...
Rengahenk olsun birlikte ömrümüz...

[05 Nisan 2024]Yaşar'la yaşayalım bu doğa ve varoluş bayramını da
Aşkların aralığında...
Şenliktir bilinci(miz) ve her 
An'ı(mız), kurda kuşa, tüm var olanlara...
Rikkattir yaşamı(mız), tüm aşka âşıklara...

[12 Nisan 2024]Yer, gök
Aşk/ın (kuşların/ın)
Şakıma ve şarkılarıyla doluyken,
Aşktan bağımsız bir
Renk olabilir mi?

[19 Nisan 2024]