27 Nisan 2015 Pazartesi

Önce (kendin) ... Ki, ancak ...[Önce, (kendin)]
Düşün!

[Ki, ancak,]
Düşündüğün oranda yaşa(tır)rsın!


[Önce, (kendin)]
Dile!

[Ki, ancak,]
Dilediğin oranda gerçekleş(tir)irsin!


[Önce, (kendin)]
Niyet et!
[Ki, ancak,]
Niyet ettiğin oranda sonlan(dır)ırsın!


[Önce, (kendin)]
Sor!

[Ki, ancak,]
Sorduğun oranda anla(tır)rsın!


[Önce, (kendin)]
Ara!

[Ki, ancak,]
Aradığın oranda bul(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Danış!
[Ki, ancak,]
Danıştığın oranda akıllan(dır)ırsın!


[Önce, (kendin)]
Farkında ol!
[Ki, ancak,]
Farkında olduğun oranda gör(dür)ürsün!


[Önce, (kendin)]
Anla! (doğru/tam!)
[Ki, ancak,]
Anladığın oranda uyumlan(dır)ırsın!


[Önce, (kendin)]
Yapma!

[Ki, ancak,]
Yapmadığın oranda isabet kaydedersin/kaydettirirsin!


[Önce, (kendin)]
Söyleme!

[Ki, ancak,]
Söylemediğin oranda denge(de) olu(şturu)rsun!


[Önce, (kendin)]
Hız yapma!

[Ki, ancak,]
Hız yapmadığın oranda başarırsın!


[Önce, (kendin)]
Sabret!

[Ki, ancak,]
Sabrettiğin oranda ulaş(tır)ırsın!


[Önce, (kendin)]
Sorumluluk üstlen!

[Ki, ancak,]
Sorumluluk aldığın oranda özgür ol
(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Karar ver!
[Ki, ancak,]
Karar verdiğin oranda uygula(tır)rsın!


[Önce, (kendin)]
Dertlen!

[Ki, ancak,]
Dertlendiğin oranda derman/çözüm bul(dur)ursun![Önce, (kendin)]
"Takıl!"

[Ki, ancak,]
"Takıldığı/n" oranda zincirleri/ni kırarsın/kırdırırsın!


[Önce, (kendin)]
Âdil ol!

[Ki, ancak,]
Âdil olduğun oranda tüm haklara sahip ol(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Ciddi ol!

[Ki, ancak,]
Ciddiyetin oranında rahat edersin/ettirirsin!


[Önce, (kendin)]
Gül! :)

[Ki, ancak,]
Güldüğün kadar karşılık bul(dur)ursun! :) ))))))


[Önce, (kendin)]
Ver!

[Ki, ancak,]
Verdiğin oranda al(dır)ırsın!


[Önce, (kendin)]
Paylaş!
[Ki, ancak,]
Paylaştığın oranda bereketle(n/{dir}i)rsin!


[Önce, (kendin)]
Ortaya koy!
[Ki, ancak,]
Ortaya koyduğun oranda şeffaflaş(tır)ırsın![Önce, (kendin)]
Katıl!

[Ki, ancak,]
Katıldığın oranda destek gör(dür)ürsün!


[Önce, (kendin)]
Özen!

[Ki, ancak,]
Özendiğin oranda tamamla(nı)rsın!


[Önce, (kendin)]
Vazgeçme/Üşenme/Erteleme!

[Ki, ancak,]
Vazgeçmediğin/üşenmediğin/ertelemediğin oranda başla(tır)rsın!


[Önce, (kendin)]
Başla ve başlat!

[Ki, ancak,]
Başladığın/başlattığın oranda yol al(dır)ırsın!


[Önce, (kendin)]
Atma/savsaklama!

[Ki, ancak,]
Atmadığın/savsaklamadığın oranda çevre(n) ol(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Saygılı ol!

[Ki, ancak,]
Saydığın oranda değer bil(dir)irsin!


[Önce, (kendin)]
Sev!

[Ki, ancak,]
Sevdiğin oranda mutlu ol(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Bil!

[Ki, ancak,]
Bildiğin oranda sorarsın/sordurursun!


[Önce, (kendin)]
Belle!

[Ki, ancak,]
Bellediğin oranda dönüş(tür)ürsün!


[Önce, (kendin)]
Oku!

[Ki, ancak,]
Okuduğun oranda cesaret bul(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Okut!

[Ki, ancak,]
Okuttuğun oranda huzur bul(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Yaz!

[Ki, ancak,]
Yazdığın oranda etkileşim kurarsın/kurdurursun!


[Önce, (kendin)]
Sarıl!
[Ki, ancak,]
Sarıldığın oranda bütünleş(tir)irsin!


[Önce, (kendin)]
Kolla!

[Ki, ancak,]
Kolladığın oranda birlik ol(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Sağla/sun!
[Ki, ancak,]
Sağladığın/sunduğun oranda paylaşım bul(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Beklentiyi kaldır!
[Ki, ancak,]
Beklentide olduğun oranda hüsrana uğra(tı)rsın!


[Önce, (kendin)]
Zaman tanı!
[Ki, ancak,]
Zaman tanıdığın oranda fırsat bul(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Coş!
[Ki, ancak,]
Coştuğun oranda enerji sağlarsın/verirsin!


[Önce, (kendin)]
Çalış!
[Ki, ancak,]
Çalıştığın oranda dinlen(dir)irsin!


[Önce, (kendin)]
Üret!

[Ki, ancak,]
Ürettiğin oranda donan(dır)ırsın!


[Önce, (kendin)]
Konuş!
[Ki, ancak,]
Konuştuğun oranda ilişki kurarsın/kurdurursun!
www.FaRkLaR.net/KONUS ][Önce, (kendin)]
Dinle!
[Ki, ancak,]
Dinlediğin oranda katılırsın/katarsın!
www.FaRkLaR.net/Dinle ][Önce, (kendin)]
Sus!
[Ki, ancak,]
Sustuğun oranda konuş(tur)ursun!
www.FaRkLaR.net/SUS ]


[Önce, (kendin)]
Gözünü kapat!

[Ki, ancak,]
Gözünü kapadığın oranda OL(dur)ursun!


[Önce, (kendin)]
Yok/sun ol!

[Ki, ancak,]
Yok/sun olmadan önce, yok/sun olduğun oranda kendi(n) ol(dur)ursun!